Visos dienos

VDA piešimo kursai

VDA AKADEMINIO PIEŠIMO KURSAI, trunkantys visus mokslo metus. Nauji nariai priimami nuolat. Mėnesio kaina 80 eurų.

Piešimo programa. Taikomųjų specialybių piešimo pagrindai

Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

įsisavinti esminius piešimo principus ir taisykles, mokėti jais remtis atliekant skirtingas užduotis
suvokti perspektyvos vaizdavimą
išmokti į aplinką pažvelgti konstruktyviai ir techniškai
daiktus sustatyti remiantis architektūrinio piešimo maniera, išlaikyti „perregimumą“
įvaldyti tūrių, planų ir erdvės šviesotamsos štrichavimo ypatybes
atskleist individualumą
išmokti įgytas žinias taikyti ir kitose vizualinio vaizdavimo srityse
išmokti sudaryti savo darbų  portfolio
pasiruošti stojamiesiems piešimo egzaminams

Anotacija

Kursų programa yra skirta suteikti  ir  išlavinti  jau turimus
gebėjimus piešime. Tvirtai įsisavinti teorinius pagrindus, mokėt
pritaikyti juos realizuojant  kūrybinius sumanymus piešimo technika.

Programa yra vykdoma praktinių užsiėmimų metu. Pagrindiniai
uždaviniai ir tikslai aptariami bendrai, darbo eigoje konsultuojama
individualiai. Mokslo metų bėgyje organizuojamos trys apžvalginės
peržiūros, kurių metu aptariami rezultatai, patariama, į ką atkreipti
dėmesį. Taip mokiniai  lengviau vertina savo padėtį, mokosi vieni iš
kitų.

Praktiniuose užsiėmimuose pradedama nuo pratybų, supažindinančių su
perspektyvos vaizdavimu, geometrinių formų jungimu, štrichavimo
subtilybėmis. Piešiamos geometrinių figūrų grupės, buitinių daiktų
pastatymai. Įsisavinus esmines piešimo taisykles ir štrichavimo,
„planiškumo“, medžiagiškumo bei šviesotamsos principus, pereinama prie
pavienių baldų piešimo. Taip pat lape konstruojami sudėtingi daiktai su
daugybe, perspektyvoje kintančių elipsių, arba maketai iš įvairių
geometrinių formų junginių. Vėliau piešiamas interjeras, eksterjeras.
Atsižvelgiant į kiekvieno mokinio pajėgumą, taikomos sudėtingesnės arba
paprastesnės užduotys. Galiausiai pagal poreikį ruošiamas asmeninis
darbų katalogas (portfolio).

Programa siekiama suteikti stabilų piešimo pagrindų įsisavinimą,
atskleisti individualumą, mokėti įgytas žinias pritaikyti kitose
vizualinio vaizdavimo srityse. Ugdomas  sugebėjimas kuo  geriau
atskleisti  savo gabumus  atliekant  stojamųjų  egzaminų   piešimo 
užduotis.

Pratybų temos


šviesotamsos skalės štrichavimas;
dviejų taškų perspektyvos vaizdavimas. Trys kubai skirtingame akių lygyje;
geometrinių formų jungimas perspektyvoje ir štrichavimas;
rutulio štrichavimas;
rutulio ir kubo junginio štrichavimas pagal šviesotamsos pavyzdį;
klasikinio orderio kapitelio štrichavimas pagal šviesotamsos pavyzdį;
geometrinių formų junginio štrichavimas pagal šviesotamsos pavyzdį.

Praktinių užduočių temos

skirtingų geometrinių formų pastatymas, perspektyvos ir piešinio konstravimo analizė
paprastų buitinių daiktų pastatymas pabrėžiant piešinio geometrinį konstravimą ir daiktų „perregimumą“
skirtingos medžiagos buitinių daiktų piešimas, faktūrų, medžiagiškumo ir erdvės perteikimas štrichuojant
buitinių daiktų ir pasvirusio paveikslo rėmo piešimas, pritaikant jau turimas konstravimo ir štrichavimo žinias
sudėtingo daikto, turinčio 10- 20 elipsių piešimas, pabrėžiant teisingą piešinio geometrinį konstravimą
kėdžių eskizai
kėdės piešimas, pabrėžiant geometrinį piešinio konstravimą, štrichuojama minimaliai
interjero piešimas, pabrėžiant architektūrinį erdvės konstravimą, erdvės gylio perteikimą
sudėtingo geometrinių formų junginio maketo piešimas
eksterjero elementų piešimas
greiti geometrinių formų ir buitinių daiktų pastatymų piešiniai per 3 val.
asmeninio darbų katalogo (portfolio) ruošimas.

Vieta ir laikas:

šeštadieniais nuo 14.00 iki 17.30 val. (pertrauka 15.00-15.30val.) Maironio g. 6, 256 kab., VDA, A korpuse

26
Balandis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
×
Balandis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30