Visos dienos

Liftų elektromechanikas

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 23352
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Švietimo posritis Elektra ir energija
Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas, kodas Liftų elektromechanikas
Būtinas minimalus išsilavinimas Pagrindinis išsilavinimas
Kiti reikalavimai privalo turėti pradinę profesinę elektrosaugos kvalifikaciją
Programos trukmė Dieninė, 8 Savaitės
Vidutinė teorinio mokymo trukmė 5 savaitės
Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką) 5 savaitės
Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai
Liftų elektromechanikas
Kvalifikacijos pažymėjimas, 4111
Kvalifikacijos pažymėjimas, 4112
Mokymo programa skirta parengti liftų elektromechanikus, mokančius atlikti liftų techninę priežiūrą, remontą, rekonstrukciją, modernizavimą, montavimą, užtikrinti saugų liftų naudojimą, žmonių saugumą liftų patalpų zonoje.
Siekiant šių tikslų būsimieji liftų elektromechanikai teoriniuose užsiėmimuose mokomi pažinti mechaninius ir elektrinius liftų įrenginius, elektrotechnikos, elektronikos pagrindų, liftų elektrinių schemų, liftų saugos įrenginių, liftų remonto ir montavimo technologijos, liftų techninės priežiūros ir kt.
Praktinis mokymas vyksta įmonėje, kuri techniškai prižiūri, remontuoja, rekonstruoja, modernizuoja ir montuoja liftus. Praktinio mokymo trukmė – 3 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami liftų schemų pažinimo, jų priežiūros ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama liftų elektromechaniko kvalifikacija.
Baigus liftų elektromechaniko mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities, mechanikos ir metalo darbų posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo pramonės inžinerijos studijų krypties programas.
Liftų elektromechaniko mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Kvalifikacijos aprašas
Liftų elektromechaniko kvalifikacija reikalinga norint dirbti liftų elektromechanikų.
Asmuo, įgijęs liftų elektromechaniko kvalifikaciją, turi:
gebėti tikrinti liftus, jų mazgus ir elementus, nustatyti ir šalinti gedimus, atlikti metalo apdirbimo darbus, tikrinti lynų kokybę, paruošti techniniams patikrinimams, atlikti lifto profilaktinę techninę apžiūrą, mechaninius ir elektrinius matavimus, remontuoti ir montuoti liftus, išmontuoti atskirus liftų mazgus, laikytis saugos darbe reikalavimų, liftų priežiūros taisyklių;žinoti liftų konstrukcijas, mechaninius ir elektrinius liftų įrenginius, elektrotechnikos ir elektronikos pagrindus, liftų saugos įrenginius, liftininkų instrukcijas, liftų techninės priežiūros, remonto ir montavimo technologiją, liftų remonto, priežiūros ir montavimo medžiagas, diagnostikos ir matavimų įrenginius, LST EN 81-1, LST EN 81-2 liftų projektavimo, įrengimo ir saugaus naudojimo taisykles, elektros įrenginių, kurių įtampa yra iki 1000 V, naudojimo taisykles;mokėti atsakingai ir dėmesingai dirbti.
Liftų elektromechaniko kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal liftų elektromechaniko mokymo programą.
Norintiems siekti liftų elektromechaniko kvalifikacijos reikia būti įgijus pagrindinį išsilavinimą ir elektriko kvalifikaciją.
Įgiję liftų elektromechaniko kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėse, kurios techniškai prižiūri, remontuoja, rekonstruoja, modernizuoja ir montuoja liftus.

Visus norinčius įgyti kvalifikaciją kviečiame registruotis telefonu: +3706204777 ar svetainėje www.dsa.lt
Užsiregistravus interneto svetainėje – su Jumis susisieksime telefonu.

20
Balandis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
×
Balandis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30