Visos dienos

Simona Rukuižaitė | PAMATAI | FOUNDATIONS (TO SEE)

[LT]

Simona Rukuižaitė | PAMATAI 

2022 11 29 – 12 16 | VDA galerija „Artifex“

 „Vienas akmuo gali atspindėti neprilygstamą ir tobulą gamtos atvaizdą“– rašė Plinėjus Senasis. Užtiktas klaidžiojant paupiais, parneštas į studiją ir apgyvendintas dėžutėje, akmuo atitrūksta nuo savo geologinio pamato - tampa autentiška žemės istorijos atskala, įgerta istorijų apie ištakas ir atradimą.

Aplinka inkrustuoja medžiagą pasakojimais apie kilmę ir keliones: žalioji žemė iš Veronos ar sodri Sinopės raudonoji ochra mintyse sugrąžina į vietoves, kuriose buvo kasamos. Mįslinga Neapolio geltona slūgso Vezuvijaus šlaituose, prieš atsirasdama antikos tapytojų paletėse. Kaip „atrakinti“ medžiagas, kaip jas prakalbinti ? Pasiklystu XII a. vienuolio plunksna išvedžiotuose receptų labirintuose, renesansiška maniera Senųjų Meistrų įamžintuose sudėtinguose retų spalvų išgavimo procesuose; painiuose alchemikų minties vingiuose ir alegorijomis prisodrintuose tekstuose.

 Kūrybinio proceso eigoje man įdomu permąstyti tapybos ir pigmento santykį tiek (at)renkant medžiagas, tiek tveriant idėjinius pamatus. Parodos kontekste žvilgsnį sutelkiu į medžiagiškos tapybos prigimties apmąstymus ir proceso elementų visumą – geležingų ochros sluoksnių paieškas, augalų rinkimą atokiose pievose ir medžiagos virsmo į pigmentą etapus. Ką (ir kaip) pigmentas gali papasakoti pats savaime, nereferuodamas į tapybą; ar veikiau išlikdama gryna, medžiaga išsilaisvina nuo primestos formos?

Simona Rukuižaitė (g. 1994, Vilniuje) – menininkė-tyrėja, besidominti pigmentų, medžiagiškumo ir laiko sankirtomis. Savo praktikoje ji apjungia medžiagų atrankos ir archyvavimo procesus, pigmentų lokalumo bei geologinės jų kilmės tyrinėjimus.

Šiuo metu Simona studijuoja dailės krypties meno doktorantūroje Vilniaus dailės akademijoje. Ji įgijo Monumentaliosios dailės (freska/mozaika) bakalauro ir Įvietinto meno magistro laipsnį. Nuo 2015 m. dalyvauja meno rezidencijose, parodose Lietuvoje ir užsienyje (Portugalija, Šveicarija, Italija, Švedija, Ispanija).

Parodą remia Asociacija LATGA

 www.simonarukuizaite.com

 Parodos atidarymas | Lapkričio 29 d. (antradienį) 18 val. VDA galerijoje Artifex (Gaono g. 1, Vilnius).

[EN]

Simona Rukuižaitė | FOUNDATIONS (TO SEE)

29/11-16/12/2022 | VAA gallery Artifex

 According to Pliny the Elder, „a single precious stone can provide a matchless and perfect view of Nature”. Discovered while wandering along the slopes of the river, brought to the studio and housed in a box, the stone breaks away from its geological foundation. It becomes an authentic fragment of the earth's history, absorbed with narratives of origins and discovery.

The surroundings infuses the materials with stories about journeys: Terra verde from Verona or red ochre from Sinope carries the mind back to the locations where they were mined. Before appearing on the palettes of ancient painters, the enigmatic yellow of Naples recedes on the slopes of Vesuvius. How to "unlock" the materials, how to make them speak ? I travel back in time to the XIIth century, to the labyrinths of recipes written with a quill of a monk; I rediscover the complex methods for extracting rare colours that the Old Masters of Renaissance immortalized; and I get lost in the tangled turns of the alchemist's mind and allegorical passages.

I am interested in rethinking the connection between painting and pigment, both while gathering materials and developing fundamental concepts. In the context of the exhibition, I focus on the material nature of painting and all of its elements, such as the stages of transformation into pigment and the search for ferrous ochre layers and plants in far-off meadows. What (and how) can the pigment talk by itself, without referring to painting; or rather, by remaining pure, the material is liberated from its imposed form?

 Simona Rukuižaitė (b. 1994 in Vilnius) is a visual artist and researcher interested in the intersections between pigments, materiality and time. Her observations of pigments as substances and research into their geological origins reveal novel approaches to pigment locality and archival processes.

Currently, Simona is a doctoral candidate of Fine Arts (Vilnius Academy of Arts). She received BA degree in Monumental Arts (fresco and mosaic) and MA in Site-specific art. Since 2015 she is participating in artist residencies and exhibitions in Lithuania and abroad (Portugal, Switzerland, Italy, Sweden, Spain).

The exhibition is sponsored by Association LATGA 

www.simonarukuizaite.com

 Opening | 29th of November (Tuesday) at 6 PM at the VAA gallery Artifex (Gaono st. 1, Vilnius).

01
Gruodis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Gruodis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SVARBU: LR Vyriausybės informacija dėl atšauktų/nukeltų masinių renginių ! Daugiau.