Visos dienos

Savaeigio platforminio keltuvo operatorius

Valst. Kodas 265084005
Kodas pagal ISCED 23384
Lygmuo / tipas Profesinis mokymas
Švietimo sritis Transporto paslaugos
Švietimo posritis Transporto paslaugos Minimalus išsilavinimas Pagrindinis išsilavinimas
Minimali kvalifikacija C kategorijos vairuotojas
Leidimas dirbti konkretų darbą gali dirbti eskalatoriaus prižiūrėtoju
Amžiaus reikalavimai norintiesiems mokytis (studijuoti) pagal atitinkamą programą (jeigu ribojama) Nuo 18 m.
Priėmimo metai, mokymosi forma, priimamų mokytis skaičius 2015 m, 7 savaitės, Dieninė
Mokymo programa skirta parengti savaeigio platforminio keltuvo operatorių, gebantį prižiūrėti ir saugiai valdyti savaeigį platforminį keltuvą, aukštai vykdant statybos remonto, apdailos, montavimo, ir kitus darbus. Būsimieji savaeigių platforminių keltuvų operatoriai mokomi medžiagų pažinimo, brėžinių skaitymo, savaeigių platforminių keltuvų saugaus naudojimo, techninės mechanikos, keltuvų sandaros, savaeigių platforminių keltuvų nuolatinės techninės priežiūros ir remonto, ekonomikos, darbo santykių, darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos kitų dalykų.
Praktinis mokymas vyksta įmonėse, naudojančiose savaeigius platforminius keltuvus. Praktinio mokymo trukmė - 4 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami savaeigių platforminių keltuvų valdymo, jų priežiūros ir kiti gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus kvalifikacija.
Baigus savaeigių platforminių keltuvų operatoriaus mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo inžinerijos ir inžinerinių profesijų srities, mechanikos ir metalo darbų posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo mechanikos inžinerijos studijų krypties programas.
Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Kvalifikacijos aprašas
Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti savaeigio platforminio keltuvo operatoriumi. Asmuo, įgijęs savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus kvalifikaciją, turi:
gebėti teisingai prižiūrėti ir saugiai valdyti platforminį keltuvą, atliekant savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus pareigas; gebėti vertinti savaeigio platforminio keltuvo techninę būklę, teisingai pastatyti objekte ir parengti darbui; gebėti saugiai kilnoti žmones ir būtinus krovinius, vykdant statybos, remonto, montavimo ir kitus darbus; skaityti instrukcijoje pateiktus brėžinius ir schemas, suteikti pirmąją pagalbą žmonėms, nukentėjusiems per nelaimingą atsitikimą; žinoti aptarnaujamų savaeigių keltuvų ir jų mechanizmų technines charakteristikas, savaeigių keltuvų įrengimą ir veikimo esmę, techninio aptarnavimo ir remonto rūšis, žinoti svarbių detalių ir mazgų galimus defektus; galimus savaeigių keltuvų mechanizmų gedimus ir jų priežastis, savaeigių platforminių keltuvų operatoriaus darbų saugos instrukciją, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pagrindines nuostatas, reikalavimus saugiam darbui; žinoti priešgaisrinės saugos taisykles, dirbant su savaeigiais platforminiais keltuvais; mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, turėti greitą reakciją, būti pastabiu, tvarkingu ir sąžiningu.
Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus mokymo programą.
Norintiems siekti savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus kvalifikacijos reikia būti įgijus pagrindinį išsilavinimą ir vairuotojo C kategorijos arba traktorininko kvalifikaciją.
Įgiję savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti įmonėse, firmose, naudojančiose savaeigius platforminius keltuvus arba dirbti su savaeigiu platforminiu keltuvu.

Visus norinčius įgyti kvalifikaciją kviečiame registruotis telefonu: +3706204777 ar svetainėje www.dsa.lt
Užsiregistravus interneto svetainėje – su Jumis susisieksime telefonu.

24
Balandis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
×
Balandis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30