Personalinė dailininkės Ariadnos Čiurlionytės akvarelių paroda