Visos dienos

KAUNAS PHOTO 2021 paroda: Marna Clarke (JAV) „Senstant“

<< scroll down for English >>

2021 m. rugsėjo 3 d. – spalio 31 d. Vienybės aikštėje veiks 18-ojo tarptautinio fotomeno festivalio KAUNAS PHOTO lauko paroda:

Marna Clarke (JAV) „Senstant“

Parodos lankymas nemokamas.

◆ APIE PARODĄ

Man 81 metai, mano partneriui 92 metai. Per savo 70-ąjį gimtadienį pabudau iš sapno, kuriame pasukau už kampo ir pamačiau pabaigą. Šis nerimą keliantis sapnas paskatino mane pradėti mus abu fotografuoti ir užfiksuoti mūsų laiką senstant.

Dabar, po vienuolikos metų, mudu susiduriame su daugybe fizinių iššūkių: pablogėjusiu protiniu aštrumu, ypač atmintimi, suprastėjusia odos, plaukų ir dantų būkle, fiziniais trūkumais ir būtinybe atidžiai saugoti pusiausvyrą, klausą, regėjimą, fizinį judrumą ir pakankamai miegoti.

Viduje mes mokomės priimti tai, kas yra. Kartais nuo pykčio, nekantrumo, liūdesio ar baimės pereiname prie humoro įžvelgimo senėjmo ypatumuose. Suprantame, kad jei sugebėsime susitaikyti su savo susenusia išvaizda ir apribojimais, tuomet yra tikimybė, kad ir kitiems bus patogiau stebėti šią transformaciją ir galbūt patiems patogiau jaustis savoje senatvėje. Įžengiau į tabu teritoriją – senėjimą ir mirtį.

Šių nuotraukų kūrimas – tai dalis mano būdo susidoroti su neišvengiama mirtimi, atkreipiant į ją dėmesį ir priimant ją. Man jos tapo duokle ne tik mūsų gyvenimui, bet ir sudėtingai bei drąsiai užduočiai – garbingai, grakščiai ir sąmoningai senti. Per ilgus gyvenimo ir stebėsenos metus išsivysto tam tikra išmintis, galiausiai atskleidžianti anksčiau nematytas asociacijas, dėsningumus ir panašumus. Įgyju labai vertinamą perspektyvą, kuri anksčiau man nebuvo pasiekiama.“

Marna Goodrich Clarke įgijo matematikos bakalauro laipsnį Šiaurės Karolinos universitete Čapel Hillyje, vėliau studijavo fotografiją Hartfordo meno mokykloje, Konektikuto universitete Storrse ir Tarptautiniame fotografijos centre Niujorke. Aštuntajame dešimtmetyje ji nuolat bendradarbiavo su Naujosios Anglijos spauda, iki 1991 m. dirbo Hartfordo meno mokyklos (Hartfordo universitetas) fotografijos dėstytoja adjunkte. Nuo XXI a. antrojo dešimtmečio vidurio jos darbai eksponuojami kolektyvinėse parodose, publikuojami su fotografija susijusiuose portaluose, įsigyjami į valstybines ir privačias kolekcijas JAV ir užsienyje.

www.marnaclarke.com

◆ APIE FESTIVALĮ

KAUNAS PHOTO – ilgiausiai be pertraukų rengiamas kasmetis tarptautinis fotomeno festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse. 2004 m. Mindaugo Kavaliausko įkurtą festivalį organizuoja viešoji įstaiga „Šviesos raštas“. 

2021-aisiais fotomeno festivaliui KAUNAS PHOTO sukanka aštuoniolika, jis tampa pilnamečiu. Todėl daugiausia dėmesio skiriama pilnametystės slenksčiui, tapimui suaugusiuoju, privalumams ir trūkumams, pasakojimams ir jausenoms buvimo mažu, jaunu, paaugliu, tėvu, vidutinio amžiaus, pensininku, su anūkais ar be jų, hobiui, darbui, pensijų santaupoms pasitinkant gyvenimo saulėlydį. Festivalio parodos susiję su bendrais ar specifiniais gyvenimo pasirinkimų, krizių, džiaugsmų, tradicijų, stereotipų, tabu, socialinių normų ir didžiųjų duomenų visuomenės poveikio amžiaus grupėms klausimais. Per šimto pasiūlymų sulaukęs atviras festivalio kvietimas parodė, kad kritinė masė fotografų tyrinėja amžėjančią visuomenę, jos džiaugsmus ir iššūkius.

2021 m. festivalio meninę programą kuruoja jungtinė komanda: Mindaugas Kavaliauskas, Kristina Juraitė, Donatas Stankevičius, Fred Boucher ir Karolina Krinickaitė.

Festivalio KAUNAS PHOTO parodos uždarose erdvėse Kaune rodomos 2021 m. rugsėjo mėnesį, o lauko parodos Čečėnijos aikštėje, Kalniečių ir Draugystės parkuose, A. Juozapavičiaus, V. Putvinskio gatvėse, prie Kauno pilies, Vienybės aikštėje bus matomos žiūrovams iki spalio pabaigos.

Festivalį KAUNAS PHOTO, kaip vieną iš strateginių tarptautinių meno renginių Lietuvoje, finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Informacinis rėmėjas: LRT.

Partneriai: Kauno fotografijos galerija, Kauno miesto muziejus, Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, Kauno Įvairių Tautų Kultūrų Centras, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Vytauto Didžiojo universitetas, KTU Foto studija, VĮ Turto bankas, BLC – Verslo lyderių centras, Diaphane, Białystok Interphoto.

Tecnniniai partneriai: UAB „Šiaurinis taškas“, KTU Mechatronikos institutas.

Informacinis partneris: Foto ir video žurnalas „Vyzdys“.

festival.kaunasphoto.com

---

[ EN ]

September 3 – October 31, 2021, an outdoor exhibition of the 18th international festival KAUNAS PHOTO will be held at Vienybės Square:

Marna Clarke (USA) “Growing Old”

Free admission.

◆ DESCRIPTION

I am 81 years old, my partner 92. On my 70th birthday, I woke from a dream in which I had rounded a corner and seen the end. This disturbing dream moved me to begin photographing the two of us, chronicling our time of growing old. Now, eleven years out, he and I face numerous physical challenges: decreased mental acuity, especially memory; the diminished quality of our skin, hair and teeth; mild disfigurement; as well as the need to tend vigilantly to our balance, hearing, sight, physical agility and getting adequate sleep. Inside we are learning to accept what is, sometimes going from anger, impatience, sadness or fear to seeing the humor in the idiosyncrasies of growing old. We realize that if we can be comfortable with our own aged appearances and limitations, then the potential exists that others will become more comfortable witnessing this transformation and possibly become more comfortable with their own. I have entered taboo territory, aging and death. The creation of these photos is part of my own way of dealing with the inevitability of dying by bringing attention to it and accepting it. I have come to embrace them as a tribute not just to our lives but also to the demanding and courageous task of growing old gracefully, graciously, and aware. A certain wisdom is evolving from years of living and observing, eventually unveiling previously unseen associations, patterns and similarities. I am gaining a much-appreciated perspective that was not available to me.

Marna Goodrich Clarke obtained BA degree in mathematics, University of North Carolina, Chapel Hill, later studied Photography at Hartford Art School; University of Connecticut, Storrs; and International Center of Photography, NYC. In 1980s she was a regular photographic contributor to New England press, worked as Adjunct Instructor of Photography, Hartford Art School, University of Hartford until 1991. Since the middle of the second decade of the 21st century, her works have been exhibited in collective exhibitions, published by photography-related portals and acquired by public and private collections in the USA and abroad.

www.marnaclarke.com

◆ ABOUT THE FESTIVAL

KAUNAS PHOTO is the longest running annual international photo art festival in Lithuania and the Baltic States. The festival founded by Mindaugas Kavaliauskas in 2004 is organized by the public institution Šviesos raštas.

In 2021, the international photo art festival KAUNAS PHOTO festival turns eighteen and becomes an adult. Therefore, this year the focus is on the threshold of adulthood, becoming an adult, the pros and cons, stories and feelings of being young, teenager, parent, mid-aged, retired, with or without grandchildren, hobby, job, retirement savings meeting the sunset of life. The exhibitions and events of the festival are related to general or specific issues of life choices, crisis, joys, traditions, stereotypes, taboos, social norms and the impact of big data society on age groups. The open call to the festival, which received over a hundred proposals, showed that a critical mass of photographers is exploring an aging society, its joys and challenges.

The artistic program of this year's festival is curated by a joint team: Mindaugas Kavaliauskas, Kristina Juraitė, Donatas Stankevičius, Fred Boucher and Karolina Krinickaitė.

KAUNAS PHOTO exhibitions in closed spaces take place in Kaunas in September 2021. Outdoor exhibitions in Chechnya Square, Kalniečių and Draugystės parks, A. Juozapavičiaus, V. Putvinskio streets, near Kaunas Castle, Vienybės Square will be accessible to the audience until the end of October.

KAUNAS PHOTO is funded by the Lithuanian Council for Culture as one of the strategic international art events in Lithuania.

Informational sponsor: LRT.

Partners: Kaunas Photography Gallery, Kaunas City Museum, Kaunas Municipal Vincas Kudirka Public Library, Kaunas Cultural Centre of Various Nations, Maironis Lithuanian Literature Museum, Vytautas Magnus University, KTU Photo Studio, VĮ Turto bankas, BLC - Business Leaders Centre, Diaphane, Białystok Interphoto.

Technical partners: UAB North point, KTU Institute of Mechatronics.

Informational partner: Photo and video magazine Vyzdys.

festival.kaunasphoto.com

30
Lapkritis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
×
Lapkritis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
SVARBU: LR Vyriausybės informacija dėl atšauktų/nukeltų masinių renginių ! Daugiau.