Visos dienos

KAUNAS PHOTO 2021 paroda: Alain Schroeder (Belgija) „Senolės nardytojos“

<< scroll down for English >>

2021 m. rugsėjo 3 d. – spalio 31 d. prie Kauno pilies (A. Jakšto g.) veiks 18-ojo tarptautinio fotomeno festivalio KAUNAS PHOTO lauko paroda:

Alain Schroeder (Belgija) „Senolės nardytojos“

Parodos lankymas nemokamas.

◆ APIE PARODĄ

Čedžu sala, garsėjanti būdingomis bazaltinėmis vulkaninėmis uolienomis, yra prie Pietų Korėjos krantų. Čia gyvena garsiosios Haenyeo, arba jūros moterys, kurios laisvai nardo prie juodų Čedžu krantų ir renka jūros gėrybes. Ši senstanti moterų grupė, dėvinti plonus guminius kostiumus ir senamadiškus akinius, yra laikoma nacionaline vertybe ir įtraukta į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, tačiau ši tradicija pamažu nyksta, nes vis mažiau moterų renkasi šią itin pavojingą profesiją.

Šiandien dauguma Haenyeo yra vyresnės nei 50 metų, o daugeliui jų jau gerokai per 70 metų. Visuomenėje, apsėstoje švietimo, šios fiziškai sunkios veiklos ateitis atrodytų niūri, tačiau... Vyriausybės ir vietos bendruomenių pastangos išsaugoti ir propaguoti šį ekologišką ir tvarų gyvenimo būdą sukėlė naują jaunų žmonių, nusivylusių miesto gyvenimu ir norinčių grįžti prie savo šaknų, susidomėjimą. Galbūt tai yra renesansas.“

Alain Schroeder – 1955 m. gimęs belgų fotožurnalistas. 1989 m. jis įkūrė žinomą Belgijos fotografijos agentūrą „Reporters“. Jis iliustravo daugiau kaip trisdešimt knygų, skirtų Kinijai, Persijai, Renesansui, Senovės Romai, Europos sodams, Tailandui, Toskanai, Kreta, Vietnamui, Budapeštui, Venecijai ir kt. Belgijoje išleisti leidiniai: „Le Carnaval de Binche vu par 30 Photographe“ ir „Processions de Foi, Les Marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse“. Publikuotas „National Geographic“, „Geo“, „Paris-Match“,...

Jis yra pelnęs daugybę tarptautinių apdovanojimų, įskaitant 2017 m. Japonijos „Nikon“ apdovanojimą už seriją „Rohingya“, 2017 m. „TPOTY metų kelionių fotografas“ apdovanojimą už serijas „Living for Death“ ir „Kushti“, 2018 m. „World Press Photo“ 1-ąją premiją už seriją „Kid Jockeys“ sporto istorijų kategorijoje, 3 Stambulo apdovanojimus, 2 „POYI“, 2 „World Press 2020“ apdovanojimus už seriją „Saving Orangutans“,... Dalyvavo daugybėje parodų visame pasaulyje.

alainschroeder.myportfolio.com

◆ APIE FESTIVALĮ

KAUNAS PHOTO – ilgiausiai be pertraukų rengiamas kasmetis tarptautinis fotomeno festivalis Lietuvoje ir Baltijos šalyse. 2004 m. Mindaugo Kavaliausko įkurtą festivalį organizuoja viešoji įstaiga „Šviesos raštas“. 

2021-aisiais fotomeno festivaliui KAUNAS PHOTO sukanka aštuoniolika, jis tampa pilnamečiu. Todėl daugiausia dėmesio skiriama pilnametystės slenksčiui, tapimui suaugusiuoju, privalumams ir trūkumams, pasakojimams ir jausenoms buvimo mažu, jaunu, paaugliu, tėvu, vidutinio amžiaus, pensininku, su anūkais ar be jų, hobiui, darbui, pensijų santaupoms pasitinkant gyvenimo saulėlydį. Festivalio parodos susiję su bendrais ar specifiniais gyvenimo pasirinkimų, krizių, džiaugsmų, tradicijų, stereotipų, tabu, socialinių normų ir didžiųjų duomenų visuomenės poveikio amžiaus grupėms klausimais. Per šimto pasiūlymų sulaukęs atviras festivalio kvietimas parodė, kad kritinė masė fotografų tyrinėja amžėjančią visuomenę, jos džiaugsmus ir iššūkius.

2021 m. festivalio meninę programą kuruoja jungtinė komanda: Mindaugas Kavaliauskas, Kristina Juraitė, Donatas Stankevičius, Fred Boucher ir Karolina Krinickaitė.

Festivalio KAUNAS PHOTO parodos uždarose erdvėse Kaune rodomos 2021 m. rugsėjo mėnesį, o lauko parodos Čečėnijos aikštėje, Kalniečių ir Draugystės parkuose, A. Juozapavičiaus, V. Putvinskio gatvėse, prie Kauno pilies, Vienybės aikštėje bus matomos žiūrovams iki spalio pabaigos.

Festivalį KAUNAS PHOTO, kaip vieną iš strateginių tarptautinių meno renginių Lietuvoje, finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Informacinis rėmėjas: LRT.

Partneriai: Kauno fotografijos galerija, Kauno miesto muziejus, Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, Kauno Įvairių Tautų Kultūrų Centras, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Vytauto Didžiojo universitetas, KTU Foto studija, VĮ Turto bankas, BLC – Verslo lyderių centras, Diaphane, Białystok Interphoto.

Tecnniniai partneriai: UAB „Šiaurinis taškas“, KTU Mechatronikos institutas.

Informacinis partneris: Foto ir video žurnalas „Vyzdys“.

festival.kaunasphoto.com

---

[ EN ]

September 3 – October 31, 2021, an outdoor exhibition of the 18th international festival KAUNAS PHOTO will be held near Kaunas Castle (A. Jakšto St.):

Alain Schroeder (Belgium) “Grandma Divers”

Free admission.

◆ DESCRIPTION

South Korea, Jeju island, known for its characteristic basalt volcanic rock, sits off South Korea. It is the home of the renowned Haenyeo or women of the sea who free dive off the black shores of Jeju harvesting delicacies from the sea. Wearing thin rubber suits and old fashioned goggles, this aging group of women are celebrated as a national treasure and inscribed on the UNESCO list of Intangible Cultural Heritage, but the tradition is slowly fading as fewer women choose this extremely hazardous profession.

Today, the majority of Haenyeo are over the age of 50 and many are well over 70. In a society obsessed with education, the future of this physically arduous activity would appear bleak, and yet… Efforts by the government and local communities to preserve and promote this ecological and sustainable lifestyle have brought renewed interest from young people disillusioned with urban life and eager to return to their roots. It is perhaps a renaissance.

Alain Schroeder is a Belgian photojournalist born in 1955. In 1989 he founded Reporters, a well-known photo agency in Belgium. He has illustrated over thirty books dedicated to China, Persia, the Renaissance, Ancient Rome, the Gardens of Europe, Thailand, Tuscany, Crete, Vietnam, Budapest, Venice, etc. Belgian titles include «Le Carnaval de Binche vu par 30 Photographes» and «Processions de Foi, Les Marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse ». Publications include National Geographic, Geo, Paris-Match,…

He has won many international awards including a Japan Nikon Award 2017 for the Rohingya series, the TPOTY Travel Photographer of the Year Award 2017 with the series Living for Death and the series Kushti, and 1st prize at World Press Photo 2018 for the series Kid Jockeys in the category Sports Stories, 3 Istanbul Awards, 2 POYI, 2 World Press 2020 for the series Saving Orangutans, … and participated in numerous exhibitions worldwide.

alainschroeder.myportfolio.com

◆ ABOUT THE FESTIVAL

KAUNAS PHOTO is the longest running annual international photo art festival in Lithuania and the Baltic States. The festival founded by Mindaugas Kavaliauskas in 2004 is organized by the public institution Šviesos raštas.

In 2021, the international photo art festival KAUNAS PHOTO festival turns eighteen and becomes an adult. Therefore, this year the focus is on the threshold of adulthood, becoming an adult, the pros and cons, stories and feelings of being young, teenager, parent, mid-aged, retired, with or without grandchildren, hobby, job, retirement savings meeting the sunset of life. The exhibitions and events of the festival are related to general or specific issues of life choices, crisis, joys, traditions, stereotypes, taboos, social norms and the impact of big data society on age groups. The open call to the festival, which received over a hundred proposals, showed that a critical mass of photographers is exploring an aging society, its joys and challenges.

The artistic program of this year's festival is curated by a joint team: Mindaugas Kavaliauskas, Kristina Juraitė, Donatas Stankevičius, Fred Boucher and Karolina Krinickaitė.

KAUNAS PHOTO exhibitions in closed spaces take place in Kaunas in September 2021. Outdoor exhibitions in Chechnya Square, Kalniečių and Draugystės parks, A. Juozapavičiaus, V. Putvinskio streets, near Kaunas Castle, Vienybės Square will be accessible to the audience until the end of October.

KAUNAS PHOTO is funded by the Lithuanian Council for Culture as one of the strategic international art events in Lithuania.

Informational sponsor: LRT.

Partners: Kaunas Photography Gallery, Kaunas City Museum, Kaunas Municipal Vincas Kudirka Public Library, Kaunas Cultural Centre of Various Nations, Maironis Lithuanian Literature Museum, Vytautas Magnus University, KTU Photo Studio, VĮ Turto bankas, BLC - Business Leaders Centre, Diaphane, Białystok Interphoto.

Technical partners: UAB North point, KTU Institute of Mechatronics.

Informational partner: Photo and video magazine Vyzdys.

festival.kaunasphoto.com

 

22
Sausis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Sausis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SVARBU: LR Vyriausybės informacija dėl atšauktų/nukeltų masinių renginių ! Daugiau.