Visos dienos

Spektaklis "Testas" | AAT Online

Spektaklis "Testas"
pagal Lukas Bärfuss pjesę

Premjera 2020 m. Gruodžio 29,30 d. ONLINE
Trukmė 120 min | N-16

Spektaklis rodomas LIVE-INTERNETE tiketa.lt platformoje.
Įsigijus bilietą, į savo el. paštą gausite vaizdo transliacijos nuorodą. Ją taip pat galėsite rasti savo TIKETA paskyroje. Spektaklio peržiūrą galėsite aktyvuoti jums patogiu metu.

Aktyvavus peržiūrą turėsite 4 val. per kurias galėsite peržiūrėti vaizdo įrašą. Vaizdo įrašas bus pasiekiamas atitinkamą laikotarpį, priklausomai nuo įsigyto bilieto: lapkričio 25-28 d. arba gruodžio 23-26 d.

Tikslus transliacijos laikas jums bus dar kartą nurodytas ant jūsų bilieto.


režisierius/scenografas : Artūras Areima
scenografo asistentas : Matas Makauskas
kostiumų dailininkas : Artūras Areima
video operatoriai : Gediminas Vansevičius, Dinas Marcinkevičius, Paulius Oficerovas
videomenininkas : Gediminas Vansevičius
muzika : π
vaidina : Karolis Legenis, Valerijus Kazlauskas, Rokas Petrauskas, Modesta Jakeliūnaitė, Monika Poderytė, Justė Buslavičiūtė


Projektą remia Lietuvos Kultūros taryba, Cinevera, Cineskope
Pjesę iš vokiečių kalbos vertė Jūratė Pieslytė


L. Bärfuss pjesės „Testas“ veikėjai - pasimetę, tenkinantys vien savo poreikius ir ego. Tėvas rūpinasi savo politine karjera; motina - medituoja Indijoje, sūnus nori susinaikinti ir sunaikinti žmoną su pavainikiu; žmona, stumdoma ir kaltinama net negali išsakyti savo nuomonės, nes ji – ne biologinis šeimos narys; tėvo asistentas – melu bando sugriauti šeimą, kad galėtų užimti sūnaus vietą ir taip kompensuoti meilės trūkumą vaikystėje. „Šeima daro tave silpnu“– tai pjesės veikėjo Tėvo žodžiai, puikiai atspindintys pjesės esmę ir paradoksą. Pasak būsimo spektaklio režisieriaus, Lietuvoje galima aiškiai įžvelgti gana šablonišką tendenciją: beveik visi trokšta tam tikros šeimos formos, tačiau bijo atsakomybių ir galiausiai vis tiek pradeda ieškoti savojo „aš“, ,,laisvės” kažkur kitur.

Šiandieninė šeimos prasmė ir vertė: ar įmanoma atsisakyti primesto šeimos modelio, gyventi ir mylėti kitaip? Meilė ir teoriškai, ir praktiškai, vis dar yra diskursyvus kovos laukas, kuriame kasdien vyksta daugybė šiuolaikinių konfliktų dėl lyties, seksualinės ir kultūrinės tapatybės. Kas gali ir turėtų būti „vyras” ar „moteris“ šiandien? Kaip ateityje apibrėšime šeimą, tautą ir priklausymą kuriai nors socialinei grupei?


Daugiau informacijos : www.areimosteatras.lt


//
"Test"
according to Lukas Bärfuss

Premiere on December 29, 30th
ONLINE in Tiketa.lt platform


Premiere 2020 December 29, 30th in Artūras Areima theater, Vilnius
Duration 120 min | audience 16+


​director/scenographer : Artūras Areima
scenographer assistant : Matas Makauskas
costume designer : Artūras Areima
music : π
video artist : Gediminas Vansevičius
video operators : Gediminas Vansevičius, Dinas Marcinkevičius, Paulius Oficerovas
actors : Karolis Legenis, Valerijus Kazlauskas, Modesta Jakeliūnaitė, Monika Poderytė, Justė Buslavičiūtė
Photographer Laura Vansevičienė


Supported by Lithuania Council for Culture, Cinevera, Cineskope


The characters in L. Bärfuss's play "Test" are confused, satisfying only their needs and ego. The father takes care of his political career; mother - meditates in India, son wants to destroy and destroy wife with cousin; the wife, pushed and accused, cannot even express her opinion because she is not a biological member of the family; father's assistant - a liar tries to destroy the family in order to take the place of the son and thus compensate for the lack of love in childhood.

"The family makes you weak" are the words of the father in the play, which perfectly reflect the essence and paradox of the play. According to the director of the performance, a rather patterned tendency can be clearly seen in Lithuania: almost everyone wants a certain form of family, but is afraid of responsibilities and eventually starts looking for their "I", "freedom" somewhere else.Today’s meaning and value of the family: is it possible to abandon the imposed family model, live and love differently? Love, both in theory and in practice, is still a discursive battleground in which many contemporary conflicts over gender, sexual and cultural identity take place on a daily basis. Who can and should be a “man” or a “woman” today? How will we define the family, the nation and belonging to any social group in the future?

08
Gruodis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Gruodis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SVARBU: LR Vyriausybės informacija dėl atšauktų/nukeltų masinių renginių ! Daugiau.