Visos dienos

Ses. Lindos Ceple SJE 9 paskaitų ciklas “Širdies gydymas šventųjų išmintimi”

Kviečiame į naują ses. Lindos Ceple SJE (Latvija) 9 paskaitų ciklą, skirtą susipažinimui su Šventosios Dvasios vaisių išsiskleidimu šventųjų gyvenimuose. Apžvelgsime kaip Dievas gydė jų širdis ir aptarsime, kaip mes galime atverti savo širdis gydymui ir Dvasios vaisiams. Per šventųjų pavyzdį ir užtarimą kartu apmąstysime ir melsime meilės, džiaugsmo, ramybės, kantrybės, malonumo, gerumo, ištikimybės, romumo bei susivaldymo (pgl. Gal 5, 22-23).


Susitiksime kiekvieno mėnesio 3-ią trečiadienį 18:30-20:30 nuo 2021 m. lapkričio iki 2022 m. liepos. Kiekvieno susitikimo metu dalis laiko bus skiriama paskaitai, o kita dalis – vadovaujamai meditacijai su šventųjų tekstais.




3 paskaita SAUSIO 19 D. "Širdies gydymas ramybe. Šv. Šarlis de Fuko". Jaunystėje Šarlį daugelis būtų pavadinę dosniu, linksmu geriečiu, kompanijos siela. Tačiau tik ne ramiu žmogumi. Karštas jo būdas, polinkis į kraštutinumus, pergyvenimas dėl visko buvo jo palydovai dar ilgus metus po atsivertimo. Jo širdis, karšta kaip dykuma, į kurią jo pašaukimas jį atvedė, buvo gydoma ramybe Dievo pedagogikos priemonėmis. Ramus, gilus žvilgsnis, kuriuo šventasis žvelgia į mus iš nuotraukų – šios pedagogikos vaisius. Stabtelkime ir mes šioje mokykloje, su širdimis, trokštančiomis gyti ramybėje.


4 paskaita VASARIO 16 D. "Širdies gydymas kantrybe. Šv. Motina Teresė". Kaip Motina Teserė pati pažįmi savo raštuose, jai dažnai trūkdavo kantrybės: buvo sunku susivaldyti ir nepasakyti aštraus žodžio neišmaniai seseriai, pakelti pastovų žurnalistų dėmesį, priimti lėtą, labai lėtą Bažnyčios pritarimą jos pašaukimui. O jos paslėptasis gyvenimo kryžius buvo skausmingas ir pastovus poreikis būti kantriai su tuo, kurį mylėjo labiausiai – su Jėzumi. Tačiau ji mokėsi mylėti ir su šia sąlyga. Kantrybė – pirmoji meilės savybe. Tevyksta širdies gydymas kantrybe Motinos Teresės mokykloje.


5 paskaita KOVO 16 D. "Širdies gydymas maloningumu. Šv. Pranciškus Asyžietis". Žvelgsime į mums gerai žinomą ir artimą Kristaus draugą – Asyžiaus Pranciškų. Kad ir kokios gražios pasakojamos legendos apie jo gimimą ir gyvenimą, šventuoju jis negimė. Linksmas, draugiškas, su visais malonus jis taip pat ėjo savo keliu gilyn nuo žmogiško charakterio duotybių iki jų išsiskleidimo Dievo sutvirtintose dorybėse. Atėjo laikas, kai ir Pranciškui tapo sunku būti maloningu su tais, kurie jį per daug skaudino. Tačiau jis perėjo tamsą ir išėjo iš jos žmogumi, galinčiu maloningai seserimi pavadinti tiek akis deginančią ugnį, tiek širdies skausmą sukeliančią realybę. Leisimės į širdies gydymo nuotykį su šv. Pranciškumi.


6 paskaita BALANDŽIO 27 D. "Širdies gydymas gerumu. Pal. Kjara Luče Badano". Draugai ir šeimos nariai ją vadindavo Luče – Šviesa. Ji – jauna mergaitė, kuri rimtai pasiryžta praktikuoti gerumą. Tiek savo šeimos ir bendruomenės nariams, tiek vargšams ir draugams. O gerumas jai dovanodavo žmonių draugystę. Ji juo švietė. O kaip tada, kai pačiai staiga lieka tik kančia ir artėjanti mirtis? Kjarai reikėjo tik kelių minučių apsisprendimui. Kviečiame susipažinti ar pagilinti draugystę su šią mūsų laikų gerumo heroje.


7 paskaita GEGUŽĖS 18 D. "Širdies gydymas ištikimybe. Šv. Teresė Avilietė". Dostojevskis yra rašęs, jog vieni žmonės gyvenimą pradeda su Madonos idealais, o baigia Sodomos. Tačiau dar baisiau būna, kai žmogus, atsidavęs Sodomai, vis dar tiki, kad garbina Madoną (pgl. Broliai Karamazovai). Teresė Avilietė, didžioji Bažnyčios mokytoja, reformatorė ir dvasios motina, pati turėjo pereiti ištikimybės išbandymą. Jai negrėse kankinystė, apie kurią ji svajodavo vaikystėje. Buvo blogiau – pavojus patogiai įsitaisyti „geros krikščionės“, vienuolės gyvenime ir tarnauti nebe Dievui. Išgydyta ištikimybe – didysis Teresės laimėjimas. Ir mūsų.


8 paskaita BIRŽELIO 15 D. "Širdies gydymas romumu. Šv. apaštalas Paulius". Tautų apaštalas Paulius, sprendžiant iš jo gyvenimo istorijos bei raštų, nebuvo žmogus, pasižymėjęs romumu. Jis - visada pasiryžęs darbu bei žodžiu kovoti už savo suprastą tiesą bei teisingumą. Jis nevengia eiti į konfliktus, „nevynioja žodžių į vatą“. Jau atsivertimo momente, kai jo persekiotojo aistra atsiduria ir apanka priešais Kristaus romumo šviesą, galima įžvelgti ilgą kelią, kurį šis žmogus eis romios ir nuolankios širdies link. Savo Viešpaties link.


9 paskaita LIEPOS 20 D. "Širdies gydymas susivaldymu. Garb. Matas Talbotas". Neturtingas darbininkas, tiesiogine žodžio prasme - pardavęs paskutinius marškinius ir batus už butelį alkoholio, mušeika ir sąvartynų lankytojas. Labai abejotina, ar kada Matas galėjo net pasvajoti apie tai, kad jo gyvenimo aprašymas gulės ant garbingų Romos kardinolų, nagrinėjančių būsimų šventųjų bylas, stalo. Ką gi, turime vilties, darboholikai ir tinginiai, priklausomieji nuo pramogų, sekso, svaigalų, savo nuomonės, įvaizdžio, žmonių žvilgsnio... Jėzus gali nusileisti į kiekvienos širdies juodžiausią sąvartyną ir įrašyti jos bylą į Gyvybės knygą.


Daugiau informacijos ir bilietų įsigijimo tvarka: https://www.bendrakeleiviai.lt/2021/11/22/12-16-nuotoliu-ses-lindos-ceple-sje-9-paskaitu-ciklas-sirdies-gydymas-sventuju-ismintimi/





29
Birželis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
×
Birželis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
SVARBU: LR Vyriausybės informacija dėl atšauktų/nukeltų masinių renginių ! Daugiau.