Visos dienos

Andriaus Grigalaičio personalinė fotografijų paroda "Migla. Kiti pasauliai"

          Kai kada pati fotografinė išraiška atveria ne vien daiktus, ne tik objektus ar subjektus, o ir galingus  įmantriai vizualius stebinius. Tokius stebinius, kuriuose nėra aiškus ir tikslus pats stebėsenos taškas, o tai, kas yra pratisas šviesos sklidimas, kas yra tarsi sklindantis plismas. Toks sklidimas, kuris yra abipusė, dvipusė fotografinė raiška, kai susikuria trūkstama raiška, kai susitinka su trūkstama šviesa. Migla fotografine atvaizde yra kaip tik ta trūkstama šviesa ir nežymiai trikdoma, trukdoma jos raiška. Vizualizuojanti migla savojo turimo pertrūkio galia, savo šviesos ar tamsos naujai perskirstoma galia, savo tveriamomis ribomis ir užtvaromis savitu būdu sukomponuoja pratisą vizualinę permainą, tvarų tapsmą, iškleidžia ar paskleidžia šviesos tolygumą.

 

              Migla šiose A. Grigalaičio fotografijose iš savos miglotos raiškos ir miglotos talpos, iš minkštai pasklidusios ir padalytos tikrovės atkarpos, iš savojo regimybės pasaulio kuria kitus, regos ir regimybės, teigiamybės ir skirtybės pasaulius. Tuose permainingose atmosferinės savijautos zonose, kuriose vizualinis suvokimas leidžia atsidurti, ten leidžiama pasilikti ir vizualiai įsijausti tarsi būtume kituose pasauliuose. Kiti pasauliai, tai išplitę ir pasklidę miglos regos ir kulminacinės pajautos pasauliai, intensyvumo ir impulsyvumo, šviesos rungties su tamsa ar šviesos grimzdos pagava tapę pasauliai. Jie savo miglotos šviesos ruožuose, savos intensyvios pajautos režimuose, savitos šviesos drėgmės ir tankmės bruožuose, pakitusių kontūrų brėžiuose, blyškaus suvokimo ritmuose, visi jie nuveda į miglotos savijautos kitimus. Kiti pasauliai įsikuria ir susiklosto šio pasaulio miglotų bruožų pokytyje, atokių, atkirstų nuo žinomumo, srūvančiu begarsiu miglos ritmu įvykių atvertyje ar jų pravirume. Ten, tame regimame, save vizualizuojančiame kitime daiktai ir įvykiai virsta radiniais ir dariniais. Radiniais su miglota raiška ir vara, su tokia permainos miglovara ir miglodara, kuri nebėra tik būsena, tik jausena, o yra pati stebėsena.

               Šio fotografinio ciklo migla ima kita šviesa spindėti, kai iš esaties ir apsupties tamsos, iš prietemos steigties, iš miglos įsiterpimo į tamsų spindesį ima keistis įprasti pavidalų bruožai ir jų savybės. Migla ima steigti ir teikti apžiūrai, apžvalgai nebe daiktus, o stebinius. Dėka atrasto autorinio miglos režimo, dėka pakitusio įprasto orientacinio regimybės režimo netikėtai nukrypstama į atvertus ar atvertus, akimirkai sutvertus aptvarus ir apvadus. Akimirkos patvarume, atvirame miglos režime visą raiškos darbą dirba pati migla. Jos  apsuptyje ir jos apgaubtume bendras fotografijų planas susiskirsto ir susiskaido, laikinai ištirpsta įprasta artuma ir toluma. Palengva įsitraukiama į nutilusius ir pasklidusius, nors ir ne visiškai sklidinus reginius, kur  fotografinę regimybę kuria ir buria patys stebiniai. Stebinantys ir stulbinantys, jaukiantys ir jungiantys šviesos ruožai, šviesokaitos ir tamsokaitos erdviniai brėžiai, vertikalios ir horizontalios, paklydusio postūmio, pakitusio poveikio ertmės. Ėmusi spindėti, ėmusi stingti ar blėsti migla apsupa ir apveja savo blyškiomis gijomis tolimą ir artimą pavidalų raišką.

            Stebiniai šio ciklo maršrute yra vis kiti, nauji steiginiai, vis kitaip atnaujinami vizualiniai įvadai ir intarpai, paplitę tarp įvairiausių regėtų sričių ir keisčiausių medijuotų regimybės regionų. Jų lėtai stabdomoje, delsiančioje stingtyje, jų šleifų į šviesą ar į tamsą grįžtančiame poslinkyje nuolat steigiasi drėgna, miglos sudrėkinta šviesa. Juodai baltos fotografijos plėtiniuose, jų sulėtinamose grafose, permainos ir poslinkio minkštose ir drėgnose grafemose plūsta ir plinta pati migla dvekianti atvaizdo vėsa. Plūsta buvimo migloje čia ir dabar terpė, plinta šitokioje miglos apsuptyje įsikurianti buvimo įspūdžio ir esaties įvaizdžio šviesa. Kaip tik ji ir sukuria, ji suburia, ji ir surenka patį stebinį. Plismo miglos vėsa kaip savijautos ir pajautos vėsa, tai aitrią sampratą, išankstinę nuostatą gesinanti, blėsinanti suvokimo šviesa. Stebinių šviesa, nepastebimai miglos režisuojama, intarpus ir įterpinius kurianti šviesa, tai mediacijos ir meditacijos šviesa. Tokia šviesa kuri medijuoja tikrovę įsiterpdama ir pati tarpdama tarp būties ir esaties. Kuri pasaulyje nuolat įterpia, įveda kitus, naujus, atnaujintus, nubudintus suvokties, savivokos pasaulius. Tokius pasaulius, kurie redukuoja ir transformuoja regimąjį žinojimą. Regoje įsikūręs žinojimas save perkuria pervertas atsivėrusios naujos žiūros. Žinojime įsikūrusi rega perėjusi klaidų ir tankų nežinojimo maršrutą pati sutrinka ir nušvinta. Tokia pakitusi, kitybę suradusi rega jau patį naują žinojimą keičia atpažinimu, o naują supratimą netikėtai paverčia suvokimu. Sujungdama atskirtis tarp tolumos ir artumos, vidaus ir išorės, švitimo ir apšvietimo, nušvietimo ir nušvitimo. Medijatyvi ir meditatyvi jungtis šiose fotografijose tarpsta pamirštuose, neaiškiuose, numanomuose ir numatomuose siekiuose.

            Juodai balta, dviejų spalvų galioje randama ir ten paliekama miglos misterija mus išveda į naujas atverties ir aprėties ieškos galimybes. Tuo pačiu tokia fotografinė misterija mus įveda į tokius miglos sąvadus, kur patys stebiniai koreguoja, retušuoja, analizuoja mūsų stebėseną. Kur suvokties ir aprėpties žvalga pati mikštai žvilga, spindi naujos rasties šviesa, pasipildančios ir užsiveriančios atlikties šviesa. Migla šiose meditatyviuose atsivėrimuose, šiose medijuotose atvertyse, tai stebinių ieška ir jų rasties raiška. Andrius Grigalaitis šiuo fotografijų ciklu mums rodo tarsi paprastus vizualinės ieškos maršrutus, lakoniškos raiškos, minimalios apimties maršrutus. Bet tokiuose tyliuose ir atokiuose maršrutuose mūsų tyko miglos permaina, nesibaigianti ir nuolat stebinanti minkšta grimzda į naują, atnaujintą pasaulio atvertį. Į tokią vizualinę ir fotografinę atvertį, kur užveriamos išankstinės nuostatos, kur nugramzdinamos išankstinės nuomonės, kur manymą ir išmanymą pakeičia vis nauji stebiniai.

Jurgis Dieliautas

 

Paroda eksponuojama 2021 03 20 – 04 21

K. Čiurlionio namai-muziejus, M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai.

                                                                 

21
Sausis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Sausis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SVARBU: LR Vyriausybės informacija dėl atšauktų/nukeltų masinių renginių ! Daugiau.