Visos dienos

Paroda: Andrius Erminas | [Už]kulisiai

[LT] Andrius Erminas | (Už)kulisiai | Nauja data!  2021 03 16–03 27

Griežtai laikysimės nurodymų:
Vienu metu galerijoje galės būti tik 1 lankytojas, išskyrus šeimos ar vieno namų ūkio narius.
Privalomos nosį ir burną dengiančios priemonės. Užėjus, prašome, dezinfekuoti rankas.

Žodis kulisai (pranc. coulisses) – scenovaizdžio dalis – scenos pakraščius dengiantys stacionarūs arba judami skydai, pakabinami audeklo arba kt. medžiagos gabalai.

Išvestinis hibridas užkulisis (paprastai vartojama daugiskaitos forma užkulisiai) taip pat vartotinas, įgijęs savitų reikšmių: „vieta už kulisų teatre“, perkeltinė reikšmė – „nevieša veikimo sritis“.

Vedinys užkulisinis vartojamas reikšme „viešai nepasireiškiantis, už akių veikiantis“ (VLKK).

Parodoje eksponuosiu būtent šios galerijos erdvėms sukurtus darbus. Instaliacijas, skulptūrinius objektus.

Tai instaliacijos, skulptūriniai objektai, bei objektai atlikti imituojant įvairias tekstilines technikas ir gaminius. Savitas formos traktavimas.

Parodos pagrindinė, visą jungianti materija - tai tekstilei, skulptūrai, nebūdingos  medžiagos - ruberoidas, bituminė stogo danga, pergaminas.

Parodos idėja: atskleisti savitą požiūrį į kai kuriuos kultūros reiškinius, tokius kaip  baletas, bažnytinė liturgija, interjero puošyba, taip pat apimti gamtinės inspiracijas. Bandau atskleisti scenos užkulisius, parodyti kitą daiktų, reiškinių pusę. Suteikti kitas prasmes ir praplėsti kultūrinių reiškinių suvokimo lauką, tiek materialiąja, tiek nematerialiąja prasme. Ir suteikti kūriniams įvairesnį, daugiaprasmiškesnį kontekstą.

Andrius Erminas

Andrius Erminas (g. 1971 m.) – skulptūrų, skulptūrinių objektų bei instaliacijų kūrėjas, gyvenantis bei kuriantis Vilniuje. Vilniaus dailės akademijoje baigė freskos – mozaikos bakalauro ir skulptūros magistro studijas. Autorius įvertintas valstybės stipendijomis kultūros ir meno kūrėjams, ne kartą apdovanotas specialiais prizais už kūrybos išskirtinumą bei paskatintas jos plėtotei. Autorius aktyviai rengia personalines parodas, kurių jau surengęs virš penkiolikos, dalyvauja įvairiuose jungtiniuose projektuose Lietuvoje ir užsienyje: Didžiojoje Britanijoje, Ukrainoje, Izraelyje, Austrijoje, Bulgarijoje, Vokietijoje ir kt. A. Ermino darbų yra įsigiję privatūs kolekcininkai, jo kūriniai yra papildę nuolatinę MO muziejaus Vilniuje kolekciją.

[EN] Andrius Erminas | (Back)stage | New date! 16/3/2021–27/3

Coulisse is a flat piece of theatrical scenery which is painted and positioned on stage; one of the side scenes of the stage in a theatre; also the space between them, the wings (Oxford English Dictionary).

Related, coulisses, usually used in plural, more often reffered to as backstage, also known as offstage or behind-the-scenes.

Behind-the-scenes, backstage as a space which remains hidden from the public.

In the exhibitinion (Back)stage – installations, sculptural objects – were specifically designed for the gallery spaces. 

These installations, sculptural objects were done imitating various textile techniques and products, adjusting the shape in a distinct way. 

The main physical agents linking everything are unusual materials for textile and sculpture – ruberoid, bituminous coating, parchment.

The main idea is to portay a distinct outlook on cultural phenomena, such as ballet, liturgy in church, interior decoration, also taking inspiration from nature. I try to unveil the behind-the-scenes, show the other side of an object, a phenomena; to give alternative meanings and extend the understanding of certain cultural phenomena both in a material and immaterial sense. Also to give the objects a more varied, polysemantic context.

Andrius Erminas 

Andrius Erminas (1971) – artist, specialising in sculpture, sculptural object and installations, residing and creating in Vilnius. Graduated from Vilnius Academy of Arts, with a bachelor‘s degree in mosaic and master‘s in sculpture. Erminas has received government funded grants for culture and art creators, also multiple prizes for his unique work and appraisals for further development. The artist actively organizes personal exhibitions, of which he has had over fifteen; participates in various collaborative projects in Lithuania and other countries – United Kingdom, Ukraine, Israel, Austria, Bulgaria, Germany, etc. Erminas‘ works have been purchased by private collectors, some of his works are part of a permanent collection in MO Museum in Vilnius.

19
Spalis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Spalis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SVARBU: LR Vyriausybės informacija dėl atšauktų/nukeltų masinių renginių ! Daugiau.