Visos dienos

VDU Pavasario festivalis

Prisimink pačią geriausią savo gyvenimo dieną. O jei tokios galėtų būti netgi dvi? Taip, jau gegužės 9-10 dienomis į Kauną sugrįžta Pavasario festivalis! Socialinės iniciatyvos, susitikimai su žymiais žmonėmis, pramogos, geriausi draugai, netikėtos patirtys ir begalybė šypsenų – visa tai ir dar daugiau Pavasario festivalyje!

FESTIVALIO PROGRAMA
G e g u ž ė s 9 d.
> 12:00-18:00 Chill zona (Studentų skveras)
> 12:00-16:00 Krepšinio turnyras 3x3 (Studentų skveras)
> 12:00-16:00 Info punktas (Studentų skveras)
> 12:00-13:00 Paskaita su A. Ardzijausku: „Kaip „pagauti“ savo svajonę?“ (VDU Cafedemic)
> 13:00-16:00 Henna Tattoo (Studentų skveras)
> 13:00-16:00 MODUSO eksperimentai (Studentų skveras)
> 13:00-16:00 Stalo teniso turnyras (VDU Didžiosios salės foje)
> 13:30-14:30 „Misija Sibiras“ paskaita (VDU Mažoji salė)
> 15:00-16:00 Žiobarų kvidičas (Nemuno sala)
> 15:00-17:00 Paskaita su A. Ramanausko-Vanago dukra Auksute ir filmo „Partizanų vaikai“ peržiūra (VDU Mažoji salė)
> 17:00-17:20 Tautinių šokių fiesta (Studentų skveras)
> 18:00-21:00 Akustinis koncertas „Pavakarys“ (Studentų skveras, S. Daukanto g. 28)

G e g u ž ė s 10 d.
> 11:00-12:00 Paskaita su D. Katkumi: „Muzikos istorija Lietuvoje” (VDU Cafedemic)
> 12:00-18:00 Chill zona (Studentų skveras)
> 12:00-16:00 Info punktas (Studentų skveras)
> 12:00-14:00 Ramybės kampelis (Kulinarinė studija Čiop Čiop, V. Putvinskio g. 50)
> 13:00-14:30 „Bomžpakių“ valgymo varžybos (Studentų skveras)
> 13:00-16:00 MODUSO eksperimentai (Studentų skveras)
> 13:30-14:30 Paskaita su M. Požerskyte apie projektą „100 metų kartu“ (VDU Cafedemic)
> 14:00-16:00 Viktorina „Ar žinai?“ (VDU Didžiosios salės foje)
> 14:00-17:00 Batutai (Studentų skveras)
> 14:00-17:00 Laipiojimo sienelė (Studentų skveras)
> 14:00-17:00 Mini golfas (Studentų skveras)
> 15:00-16:30 VDU Verslo praktikų centro diskusija su H. Urbonavičiumi: „Daugiau kontakto“ (VDU Cafedemic)
> 18:00-22:00 Uždarymo koncertas (Kauno Rotušės aikštė, Rotušės a. 15)

>>>

Remember the best day of your life. What if there were two of them? Yes! On the 9th and 10th of May, Spring Festival is coming back to Kaunas! Social initiatives, meetings with famous people, entertainment, best friends, unexpected experiences and an infinite amount of smiles! All that and more at the Spring Festival!

FESTIVAL’S PROGRAM
M a y 9th
> 12:00-18:00 Chill zone (Student’s square)
> 12:00-16:00 Basketball match 3x3 (Student’s square)
> 12:00-16:00 Info center (Student’s square)
> 12:00-13:00 Lecture with A. Ardzijauskas: “How to catch your dream?“ (VMU Cafedemic)
> 13:00-16:00 Henna Tattoo (Student’s square)
> 13:00-16:00 MODUSAS experiments (Student’s square)
> 13:00-16:00 Table tennis tournament (VMU Great Hall’s lobby)
> 13:30-14:30 Lecture with “Mission Siberia“ (VMU Small Hall)
> 15:00-16:00 Quidditch (Nemunas island)
> 15:00-17:00 Lecture with the daughter of A. Ramanauskas-Vanagas Auksute and preview of the movie “Children of partisans“ (VMU Small Hall)
> 17:00-17:20 National dances fiesta (Student square)
> 18:00-21:00 Evening of acoustic music “Pavakarys“ (Student Square, S. Daukanto g. 28)

M a y 10th
> 11:00-12:00 Lecture with D. Katkus: “History of music in Lithuania” (VMU Cafedemic)
> 12:00-18:00 Chill zone (Student’s square)
> 12:00-16:00 Info center (Student’s square)
> 12:00-14:00 Place of tranquility (Culinary studio Čiop Čiop, V. Putvinskio st. 50)
> 13:00-14:30 Instant noodles eating competition (Student’s square)
> 13:00-16:00 MODUSAS experiments (Student’s square)
> 13:30-14:30 Lecture with M. Požerskytė about the project “100 years together“ (VMU Cafedemic)
> 14:00-16:00 Quiz “Do you know?“ (VMU Great Hall‘s lobby)
> 14:00-17:00 Trampolines (Student’s square)
> 14:00-17:00 Wall of climbing (Student’s square)
> 14:00-17:00 Mini golf (Student’s square)
> 15:00-16:30 VMU Business practice centre‘s discussion with H. Urbonavičius: “More contact“ (VMU Cafedemic)
> 18:00-22:00 Closing concert (Town Hall Kaunas square, Rotušės a. 15)

11
Gruodis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Gruodis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31