Visos dienos

2-ASIS ALYTAUS TARPTAUTINIS FOTOGRAFIJOS FESTIVALIS „FOTO FEST ALYTUS 2019“ Mindaugo ir Algimanto Černiauskų fotografijų paroda SKAUDŽIOS ŽEMĖS VAIKAI

 

2-asis Alytaus tarptautinis fotografijos festivalis

 FOTO FEST ALYTUS 2019

Mindaugo ir Algimanto Černiauskų fotografijų paroda

SKAUDŽIOS ŽEMĖS VAIKAI

 

  Tiesa apie skaudžios mūsų žemės vaikus

 

Kodėl mums tokie gražūs šie žmonės? Tokie pavargę, o gražūs. Kodėl žvelgiame į juos ne su gailesčiu, o su pagarba? Ir su liūdesiu.. Argi iš tikrųjų tai yra išeinantys žmonės? Argi iš tikrųjų tai yra išeinanti Lietuva?  „..manęs niekas nevežiojo su mašina... mano vargelio niekas kitas nepaneš.. “ – kas ateityje galės pasakyti šitaip paprastai ir nepamirštamai?

Kritikai jau seniai pastebėjo, kad svarbiausias brolių Černiauskų fotografijų ženklas yra tiesa. Tiesa apie skaudžios mūsų žemės vaikus. „Skaudžios žemės vaikai” – taip broliai Černiauskai pavadino savo nuotraukas, spausdintas „Dienovidyje” prieš septynetą metų. Praeis septyniasdešimt metų, o meninė tiesa, užfiksuota nuotraukose ir tuose trijuose antraštės žodžiuose – išliks. Ta tiesa nekinta, bet pamatyti ją tegali pėsčias mūsų žemės keleivis. Nes tiktai pėsčiojo patirtis yra amžina. Pažiűrėkime, kaip stovi savo sode tarp avilių bitininkas Jonas Česnulis iš Mančiagirės. Tarsi herojinio epo didvyris! Paskui, tiesa, jis pasiskųs, kad skauda dantį, bet po pagalve turįs paslėpęs buteliuką, tai nieko, gerai..  Nei skurdas, nei nuovargis, nei dantų skausmas tauriausių žmogaus bruožų negali paslėpti, bet ne kiekvienam kūrėjui lemta tai suvokti. Ar broliai Černiauskai žinojo tada, kai fotografavo, kad žmonių lygybė yra tiktai tuščias šūkis, o patys žmogiškiausi bruožai yra savigarba ir orumas? Ar žinojo tada, kai fotografavo Joną Česnulį iš Mančiagirės?.. Praeis septyniasdešimt metų,  ir mūsų anūkai suras brolių Černiauskų regėtą Lietuvą, taip, kaip mes dabar surandame jau pradingusį Balio Buračo pasaulį. Bet ar pakanka tokio nostalgiško pasižiūrėjimo, tokio pasyvaus prisiminimo? Ar ne graudu žinoti, kad atsisveikiname ne su šiais gražiais žmonėmis, ne su buvusia kurios nors vienos sodybos ramybe, o su šimtmečiais gyvavusia tautos kultūra bei morale. Visi mes esame labai didelių permainų liudininkai, bet šitai suvokti mums trukdo gražbylystė apie vieningąją Europą, apie tobulai specializuotą amerikietiškąjį žemės ūkį, trukdo besiartinantis naujasis tūkstantmetis. Šis tylus buvusio gyvenimo praradimas, matyt, dar negreit bus suvoktas, dar ilgai išliks paslapty, ir tik po daugelio metų mes stebėsimės: kodėl taip ilgai neįveikė senosios mūsų kaimo kultūros nei klajoklinė fasadinė kultūra, nei sovietinė ideologija, ir kodėl pakui ji tarytum savaime pradingo, ir tarytum niekam jos nebuvo gaila. Ir keista, paradoksali mintis ateina žiūrint į brolių Černiauskų nuotraukas: tas nepaprastai skubantis šiandienos gyvenimas, tas techninis ir technologinis procesas eina pats, be žmogaus, o žmogaus priedermė šioje Žemėje yra priešintis tam baisiam progresui. Kaip reikalinga čia pėsčiojo kūrėjo patirtis, pėsčiojo keliauninko žvilgsnis. Reikia tikėti, kad tokia patirtis ir toks matymas nebus tyruose šaukiančiojo balsas. Kiek jau sykiu kartota, kad tikrosios gyvenimo vertybės nekinta. Štai eina Dzūkijos vieškeliais pėsčias piligrimas Jonelis ir klausinėja, ar nereikia kam malkų suskaldyti. Vaikai jo bijo, bet kodėl jo nepuola šunys? Štai sėdi Giedraičių miestelio aikštėje prieš bažnyčios vartus aklas Pranelis ir paklaustas, kodėl jis čia, o ne senelių prieglaudoje, atsako, kad labiausiai myli laisvę. O, kaip mums visiems trūksta tos laisvės!

 

Henrikas Gudavičius

 .......................................................................

2-ojo Alytaus tarptautinio fotografijos festivalio

„Foto Fest Alytus 2019“ vadovas, kuratorius

Evaldas Grinius

Organizatoriai:

Alytaus dailės galerija; VšĮ „EGARTA“

Konsultuojantis kuratorius Adolfas Klastaitis; koordinatorius Matas Grinius.

 

Partneriai:

Alytaus miesto savivaldybė; Alytaus miesto teatras; Alytaus kultūros ir komunikacijos centras; Alytaus Šv. Kazimiero parapija; Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas.

Rėmėjai:

UAB, „NAIL-WEB“.LT; Foto studija „Joki“; Alvydo verslas, UAB; „Ado Galera“.

 

Informaciniai rėmėjai:

Alytaus regiono naujienų, skelbimų ir reklamos portalas AlytusPlius.lt; Alytaus turizmo informacijos centras; Alytaus krašto informacinis portalas „Alytaus.info”; informacinis portalas „Dzūkijos veidas“; interneto dienoraštis „Alytaus laikas“; Alytaus krašto laikraštis „Alytaus naujienos“; savaitraštis „Dainavos žodis“; Dzūkijos naujienų portalas AlytausGidas.lt; Dzūkijos TV; radijo stotis „FM99“.

 

2-asis Alytaus tarptautinis fotografijos festivalis „Foto Fest Alytus 2019” yra vienas iš tęstinio kultūros projekto „Vizualus menas Alytus 2019” programinių renginių.

 

 

https://www.facebook.com/menas.alytus/media_set?set=a.2372586642862512&type=3

https://www.facebook.com/alytusfotofest/

https://www.facebook.com/menas.alytus

alytusfotofest@gmail.com

egarta.lt@gmail.com

Tel.: +370 8 607 11735

Taip pat rekomenduojame
18
Spalis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Spalis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31