Visos dienos

KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO KURSAI KLAIPĖDOJE

Tikslas ir uždaviniai - supažindinti su mokomos programos pagrindinėmis sąvokomis ir darbo kompiuteriu reikalaujančios licencijos: OS Windows, teksto redaktoriumi MS Word, skaičiuokle MS Excel, darbo Internete pradmenimis-naršykle, elektroninio pašto programa. 
Mokymo metodai - paskaita. praktinis užsiėmimas, konkrečių pavyzdžių analizė, diskusija, savarankiškas darbas kompiuteriu (metodinės medžiagos studijos).
Rezultatai - klausytojai išmoks naudoti programų teikiamas galimybes darbo vietoje. 
Studijų baigimas - išklausius studijų programą, atsiskaitoma viena iš šių formų: testas, praktinė užduotis, pokalbis. Sėkmingai įvykdžiusiems studijų programą išduodamas pažymėjimas - sertifikatas. Pageidaujantiems laikomas egzaminas. Kompiuterių mokymo kursų programa: (gali keistis atsižvelgiant į dėstymo ir dėstytojo metodiką).
Operacinė sistema Windows
Bendrosios žinios apie kompiuterį 
    Pagrindinės asmeninių kompiuterių ir jų operacinių sistemų funkcijos.
    OS Windows darbalaukis, piktogramos, langas jo sudėtinės dalys ir veiksmai su juo.
    Failų ir aplankų tvarkymas: kopijavimas, perkėlimas ir šalinimas.
    Failų spausdinimas ir informacijos paieška kompiuteryje.
Teksto redaktorius - Microsoft World
Microsoft Word 
    Darbo langas ir darbo režimai.
    Naudojimosi meniu būdai.
    Priemonių juostos ir jų paskirtis.
    Dokumento išsaugojimo ir atvėrimo galimybės ir būdai. 
Teksto rinkimas ir redagavimas 
    Automatinė teksto korektūra.
    Teksto rinkimas, objektų įkėlimas iš kitos bylos arba iš interneto.
    Greitieji redagavimo klavišai.
Teksto formatavimas 
    Pastraipos sąvoka.
    Pastraipų formatavimas.
    Pastraipų numeravimas. 
Dviejų lygių numeruotas arba ženklintas sąrašas 
    Teksto dalinimas į stulpelius.
    Dokumento padalinimas skyriais.
    Puslapių numeravimo galimybės ir būdai. 
Lentelės sudarymas ir duomenų tvarkymas 
    Automatinis lentelės formatavimas.
    Lentelės langelių jungimas ir kraštinių formatavimas.
    Duomenų įvedimas ir redagavimas.
    Stulpelių ir eilučių įterpimas ir naikinimas.
    Lentelės elementų redagavimas ir formatavimas. 
Dokumentų rašto formos 
    Prašymų ar sutikimų rašymas, laikantis raštvedybos reikalavimų.
Dokumento spausdinimas 
    Peržiūros prieš spausdinant, naudojimosi priemonės.
    Dokumento spausdinimo būdai.
    Failo konvertavimas į PDF ar XPS formatą.
Skaičiuoklė - Microsoft Excel
Microsoft Excel pradžia 
    Darbo langai ir darbo režimai.
    Priemonių juostos ir jų paskirtis.
    Dokumento išsaugojimo ir atvėrimo galimybės ir būdai.
Lentelės sudarymas ir duomenų tvarkymas
    Duomenų įvedimas ir redagavimas.
    Duomenų kopijavimas ir įkėlimas iš kitos bylos ar interneto.
    Sekos sudarymas.
Lentelės sukūrimas 
    Lentelės apipavidalinimas.
    Duomenų rūšiavimas lentelėje.
    Langelių sujungimas ar atskyrimas.
    Stulpelių ir eilučių įterpimas.
Elementarūs skaičiavimai lentelėje (formulės). 
Duomenų formatai 
    Duomenų formato samprata ir paskirtis, įvedimas. 
Funkcijų panaudojimas
    Matematinės funkcijos (SUM).
    Statistinės funkcijos (AVERAGE, COUNT, MAX, MIN).
    Loginės funkcijos (IF, OR, AND). 
Formulių kopijavimas su absoliučiąja ar santykine koordinatėmis. 
Diagramos 
    Diagramų priemonių juosta.
    Diagramos esamiems duomenims parinkimas ir sukūrimas.
    Diagramos redagavimas.
    Diagramos spausdinimo būdai. 
Darbo knygos spausdinimas 
    Dokumento kolontitulai.
    Peržiūros prieš spausdinant naudojimosi priemonės.
    Darbo knygos spausdinimo būdai.
Pasaulinis kompiuterių tinklas internetas
Internetas 
    Naršyklės (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla).
    Bendrosios žinios apie internetą.
    Naudojimasis naršyklės meniu.
    Naršyklės priemonių juosta ir jos paskirtis.
    Internetinio puslapio išsaugojimo galimybės ir būdai.
    Duomenų paieškos Internete galimybės.
    Paieškos sistemos Internete.
Elektroninis paštas
Bendrosios žinios apie elektroninį paštą 
    Programos darbo langas.
    Laiško rengimas ir jo išsiuntimas, gautos informacijos peržiūra ir peržiūros būdai.
    Laiško su priedu išsiuntimas.
    Aplankų kūrimas ir redagavimas.
    Laiško siuntimas (Outlook), programoje. Nustatymai.
    Kalendorius (Outlook), programoje.
    Adresų knyga (Outlook). Programoje
    Parašas (Outlook), programoje.

16
Gruodis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Gruodis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31