Visos dienos

Eskalatoriaus prižiūrėtojas

Valstybinis. Kodas 260084004
Kodas pagal ISCED 23384
Lygmuo / tipas Profesinis mokymas
Švietimo sritis Transporto paslaugos
Švietimo posritis Transporto paslaugos
Minimalus išsilavinimas Pagrindinis išsilavinimas
Minimali kvalifikacija Darbo rinkos profesiniame mokyme įgyta kvalifikacija
Leidimas dirbti konkretų darbą gali dirbti eskalatoriaus prižiūrėtoju
Amžiaus reikalavimai norintiesiems mokytis (studijuoti) pagal atitinkamą programą (jeigu ribojama) Nuo 18 m.
Priėmimo metai, mokymosi forma, priimamų mokytis skaičius 2015 m, 1 savaitė, Dieninė
Mokymo programa skirta parengti eskalatoriaus (slenkantys laiptai metro, parduotuvėse) prižiūrėtojus, gebančius prižiūrėti ir eksploatuoti veikiančius eskalatorius ir keleivių transporterius.
Būsimieji eskalatoriaus prižiūrėtojai teorinių užsiėmimų metu mokomi potencialiai pavojingų įrenginių, mechaninių, elektrinių saugos įrenginių, techninės eskalatorių priežiūros ir eksploatavimo, saugos taisyklių, eksploatuojant elektros įrenginius, avarijų ir nelaimingų atsitikimų, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų.
Praktinis mokymas vyksta įmonėse prie veikiančių eskalatorių ir keleivių transporterių. Praktinio mokymo trukmė – 8 valandos. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami eskalatorių priežiūros. gebėjimai.
Programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiama teisė dirbti eskalatoriaus prižiūrėtoju.
Baigus eskalatoriaus prižiūrėtojo mokymo programą, mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo transporto paslaugų profesijų srities, transporto paslaugų posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo transporto inžinerijos studijų krypties programas.
Eskalatoriaus prižiūrėtojo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Kvalifikacijos aprašas
Baigus eskalatoriaus prižiūrėtojo mokymo programą, kvalifikacija nesuteikiama, tačiau įgyjama teisė dirbti eskalatoriaus prižiūrėtoju.
Asmuo, įgijęs kompetenciją dirbti eskalatoriaus prižiūrėtoju, turi:
gebėti valdyti eskalatorių, keleivių transporterį, apžiūrėti eskalatoriaus, keleivių transporterio saugos įtaisus, valdymo aparatus, šviesos ir garso signalizaciją, saugiai evakuoti žmones nuo sustojusio arba sugedusio eskalatoriaus, keleivių transporterio;žinoti eskalatoriaus ir keleivių transporterio konstrukciją, valdymo aparatų paskirtį ir veikimą, eskalatoriaus ir keleivių transporterio saugos įtaisų paskirtį ir įrengimo vietas, šviesos ir garso signalizaciją, būdingus gedimus, veiksmus sugedus eskalatoriui, keleivių transporteriui, įvykus nelaimingam atsitikimui ar avarijai;mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, turėti greitą reakciją, būti pastabiu, tvarkingu ir sąžiningu.
Eskalatoriaus prižiūrėtojo mokymo programa vykdoma darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose.
Norintiems tapti eskalatoriaus prižiūrėtoju reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Baigę eskalatoriaus prižiūrėtojo mokymo programą, asmenys gali prižiūrėti eskalatorius įmonėse, organizacijose, eksploatuojančiose eskalatorius ir keleivių transporterius.

Visus norinčius įgyti kvalifikaciją kviečiame registruotis telefonu: +3706204777 ar svetainėje www.dsa.lt
Užsiregistravus interneto svetainėje – su Jumis susisieksime telefonu.

20
Balandis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
×
Balandis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30