Visos dienos

Asmuo, atsakingas už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo

Valstybinis kodas: 260052216
Kodas pagal ISCED 23352
Lygmuo ir / ar tipas: Darbo rinkos profesinis mokymas. Inžinerija ir inžinerinės profesijos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Pažymėjimas
Asmuo, atsakingas už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo
Pastaruoju metu dujofikuojant naujus objektus arba renovuojant esamas katilines (antros ir trečios kategorijos)* yra įrengiami šiuolaikiniai katilai su degikliais, turinčiais saugos ir kontrolės automatiką. Šių katilinių priežiūrai reikia kvalifikuoto personalo.
Ši mokymo programa sudaryta remiantis "Vandens šildymo ir garo katilų, kuriuose slėgis ne didesnis kaip 0,7 atm, įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklėmis" ir "Dujų ūkio saugumo laikinųjų taisyklių" punkto 3.8.5 reikalavimais ir AB "Lietuvos dujos" mokslinės techninės tarybos posėdžio 1998 09 23 Nr. 42 protokolo nutarimu, kur siūloma į reglamentą "Dujų tiekimas gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose" įtraukti šias formuluotes:
Leidžiama dujas deginantiems įrenginiams, sumontuotiems II kategorijos katilinėse ir patalpose, veikti be nuolatinio aptarnaujančio personalo, jei įvykdytos šios sąlygos:
- įrenginiai išdėstyti izoliuotose patalpose, kuriose įrengta patalpų uždujinimo ir įėjimo durų atidarymo signalizacija;
- įrenginiai aprūpinti saugos ir reguliavimo prietaisais;
- visų saugos ir reguliavimo prietaisų signalai turi būti perduodami į kontrolės punktą su garsine ir šviesine informacija;
- įrenginių savininkas yra sudaręs sutartį su kvalifikuota tarnyba įrenginių paleidimui ir jų techninei apžiūrai arba turi kvalifikuotą personalą jų aptarnavimui."
Mokymo programa taikoma asmenims, atsakingiems už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą, mokymui. Tikslas - parengti asmenis, kurie mokėtų teisingai ir saugiai eksploatuoti katilines (antros ir trečios kategorijos), kuriose yra įrengiami vandens šildymo (iki 115°C) ir garo (iki 0,07 MPa) katilai, kūrenami dujomis ir skystu kuru. Mokytis gali ne jaunesni kaip 18 metų asmenys, turintys vidurinį išsimokslinimą.
Mokymo trukmė - 2 savaitės (74 val.). Teorijos mokymui skirta - 58 val., praktiniam - 16 val. Teorijos mokymas vyksta mokymo procesui tinkamoje patalpoje, taikoma mokyklinė pamokų ir pertraukų sistema. Praktinis mokymas organizuojamas veikiančiose katilinėse.
Sėkmingai baigę šią mokymo programą gebės teisingai ir saugiai prižiūrėti katilines, veikiančias be nuolatinio aptarnaujančio personalo. Jiems išduodamas pažymėjimas (kodas 1114).
Žiūrėti STR 2.08.01:1996, Dujų tiekimas gyvenamuosiuose namuose ir visuomeniniuose pastatuose.
Antroji kategorija - patalpose įrengiami šildymo prietaisai, kurių bent vienas galingesnis kaip 100 kW, bet ne daugiau kaip 225 kW, o suminis - ne daugiau kaip 1,5 MW;
Trečioji kategorija- patalpose įrengiami šildymo prietaisai, kurių vienetinis galingumas ne didesnis kaip 100 kW, bet ne daugiau kaip 2 prietaisai.

Visus norinčius įgyti kvalifikaciją kviečiame registruotis telefonu: +3706204777 ar svetainėje www.dsa.lt
Užsiregistravus interneto svetainėje – su Jumis susisieksime telefonu.

24
Balandis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
×
Balandis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30