Visos dienos

Vasario 16-oji | Liepsnų maršas

Prieš 101-erius metus sukurta moderni tautinė Lietuvos valstybė buvo
priversta nepaliaujamai kovoti už savo nepriklausomybę, o ją sukūrusi
lietuvių tauta – ginti savo teisę laisvai gyventi iš protėvių
paveldėtoje žemėje.

2019 m. Vasario 16-ąją jau 101-ąjį kartą bus
minimas mūsų valstybės gimtadienis ir švenčiama tautos laisvė. Tačiau
šį kartą laisvės šventė ypatinga. Šią Vasario 16-ąją bus minimas 70-asis
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) deklaracijos jubiliejus. Šios deklaracijos
signatarai, lietuvių partizaninio pasipriešinimo vadai, tuomet pasiuntė
pasauliui ir ateities kartoms aiškią žinią – iš pasaulio politinio
žemėlapio pavergėjų ištrintos Lietuvos valstybės idėja tebėra gyva, ji
niekada nemirs laisvę susigražinti trokštančios ir dėl jos krauju
plūstančios šalies patriotų protuose iš širdyse. Deklaracija buvo tarsi
amžinoji ugnis, nenustojusi degti net tamsiausią tautai valandą. Ji
simbolizavo ir liudijo Lietuvos valstybės tęstinumą ir valią atgimti.
Dėl jos karžygiškai grūmęsi ir dėję didžiausią – gyvybės vardan Tėvynės –
auką partizanai tapo amžinaisiais laisvės ugnies nešėjais. Žmogaus
jėgas viršijančiam žygdarbiui juos įkvėpusi ir nepakeliamas negandas
padėjusi ištverti jų širdyse kaitriai liepsnojusi laisvės ugnis
neužgeso. Jai ir neleido išblėsti XIX a. dr. J. Basanavičiaus ir dr.
Vinco Kudirkos pradėtas tautinis Atgimimas ir jo pažadinta tvirta ir
nepalaužiama, bet iki tol prisnūdusi lietuviška dvasia. Ji buvo ir
tebėra neišsenkanti Lietuvos gyvasties ir jėgos versmė.


Tačiau dabar ši Tautos Tėvų kadaise prikelta ir sukūrusi Vasario
16-osios Lietuvą dvasia vėl prislopo ir snūduriuoja. Lietuvai ir jos
laisvei iškilusių egzistencinių pavojų akivaizdoje būtina vėl ją žadinti
naujiems žygiams ir iš naujo įkurti laisvės ugnį. Atėjo laikas tai
padaryti mums – Vasario 16-osios jaunimui. Kviečiame atlikti mūsų
pareigą – švenčiant 101-ąsias Nepriklausomybės ir 70-ąsias Partizanų
Lietuvos metines su deglais rankose ir laisve širdyje paliudyti
jaunosios Lietuvos dvasios budimą ir naujo laisvės žygio pradžią.


Visų lauksime ir deglus dalinsime prie Aušros vartų, kur 18 val.
netrukus po įžanginių žodžių ir sveikinimo kalbų, liepsnojantis
šventinis maršas, dainuodamas partizanų dainas, pajudės Pilies gatve
link Katedros aikštės.
Ateik ir padėkok partizanams, jie kovojo už tave! Gaivink Lietuvos dvasią ir kurstyk laisvės ugnį!

Partijų vėliavų nepageidaujame. Renginys - tautos!

Vieta: Aušros Vartai, Vilnius
Laikas: 18:00
Data: 2019-02-16

Taip pat rekomenduojame
23
Kovas
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Kovas
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31