Visos dienos

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa „Muzika ir sveikata“

Lietuvoje muzikos terapijos metodai pradėti taikyti aštuntajame dešimtmetyje. Tačiau tik po Nepriklausomybės atkūrimo, mūsų šalyje įstatymiškai įtvirtinus neįgaliųjų bei visų atskirties grupių socialinės integracijos teises, potencialių muzikos terapijos vartotojų skaičius ženkliai padidėjo ir paslaugų poreikis išaugo. Vykstant socialinių ir / ar sveikatinimo paslaugų decentralizavimui, naujų paslaugų inicijavimui, vis labiau jaučiamas muzikos terapijos specialistų poreikis. Lietuvos muzikos terapijos asociacijos duomenimis pastaraisiais metais muzikos terapijos metodai / technikos taikomi sveikatos priežiūros (psichinės sveikatos, reabilitacijos programose), ugdymo (specialiojo bei integruoto ugdymo programose), socialinio darbo (prevencinėse, socialinės integracijos programose). Didėjant muzikos terapijos paslaugų paklausai, visose minėtose srityse ryškėja problemos, susijusios su specialistų trūkumu ir / ar paslaugas teikiančiųjų profesionalumo stoka. Programa „Muzika ir sveikata“ (Įvadas į muzikos terapijos studijas) sudarytų sąlygas besimokantiesiems įgyti žinių, gebėjimų ir įgūdžių kurti sveikatai palankią muzikinę aplinką ir taikyti muzikos terapijos metodus įvairaus amžiaus sergančiųjų, neįgaliųjų, socialinės rizikos ar atskirties žmonių sveikatinimui, ugdymui(si), socializacijai.

Programa „Muzika ir sveikata“ (Įvadas į muzikos terapijos studijas) gali būti siūloma muzikos specialistams ir sveikatos priežiūros specialistams, turintiems muzikinį išsilavinimą, kaip:
a) parengiamieji kursai siekiant muzikos terapeuto profesijos. Dalyviai, baigę šią programą, toliau galės tęsti studijas muzikos terapijos magistrantūros programoje (Jungtinė LMTA ir VU Muzikos terapijos magistrantūros programa);
b) kvalifikacijos tobulinimas, įgyjant kompetenciją taikyti muzikos terapijos metodus savo profesijos ribose.

Baigusiems programą bus išduodamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Karjeros ir kompetencijų centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas ir akademinė pažyma, kurioje nurodomi išklausyti ir atsiskaityti dalykai bei pasiekti mokymosi rezultatai.

 

REGISTRACIJA: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScynHjM9B6nq1dAGObQirxjn12n0kSjs4fHsmchBH1bedpdPQ/viewform

 

Programos tikslas

Parengti specialistus, turinčius kompetenciją kurti sveikatai palankią muzikinę aplinką ir taikyti muzikos terapijos metodus įvairaus amžiaus sergančiųjų, neįgaliųjų, socialinės rizikos ar atskirties žmonių sveikatinimo, ugdymo(si), socializacijos programose / projektuose.

Programą „Muzika ir sveikata“ sudaro 3 moduliai:

1. Sveikatos priežiūros pagrindai

2. Muzikavimo pagrindai

3. Muzikos terapijos pagrindai

 

Daugiau informacijos: www.kkc.lmta.lt

Programos vadovė:
doc. dr. Vilmantė Aleksienė | vilmante.aleksiene@lmta.lt

Registracija, tvarkaraštis, apmokėjimas:
Vaiva Šatkutė-Marozienė
Karjeros ir kompetencijų centro vyresnioji specialistė
Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Vilniaus g. 6-2/Tilto g. 16, Vilnius
El.p. vaiva.maroziene@lmta.lt


23
Spalis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Spalis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31