Visos dienos

VDA Architektūros kursai

VDA Atvirosios DDA mokyklos
Parengiamieji kursai
Vientisųjų studijų programa
ARCHITEKTŪRA
Architektūros kompozicija ir atmintinis akademinis piešinys

Dėstytoja
lekt. Aistė Burkė
burke.aiste@gmail.com
Mob. tel. 8 614 83 827

Programos anotacija
VDA Atvirosios DDA mokyklos parengiamųjų ARCHITEKTŪROS kursų vientisųjų studijų programa  yra sudaryta vieneriems mokslo metams. Programos vykdymo metu yra mokoma "Architektūrinių formų kompozicijos" ir  "Atmintinio akademinio piešinio".
 Nauji nariai yra nuolat priimami. Dirbama individualiai. Parenkant užduotis, yra atsižvelgiama į kiekvieno mokinio poreikius ir pajėgumus.
Programos uždaviniai atitinka stojamųjų egzaminų užduočių aprašus. Tikėtinos kompetencijos, kurias įgis programą baigęs asmuo, gali padėti sėkmingai išlaikyti meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminą.

Programos tikslas
Padėti pasiruošti stojamiesiems egzaminams į VDA Vientisųjų studijų programą ARCHITEKTŪRA.

Programos uždaviniai
 1. Lavinti gebėjimus komponuoti abstrakčias tūrines, erdvines ar realias architektūros formas tam tikrame kontekste.
 2.Padėti išmokti grafiškai pavaizduoti savo sukurtąją architektūrinę
kompoziciją ortogonaliose projekcijose bei perspektyviniame vaizde,
tinkamai visa tai sukomponuoti lape.
 3. Padėti išmokti pavaizduoti statinių ir jų atskirų sudedamųjų elementų,  bei baldų ar namų apyvokos daiktų formas.
 4.Padėti išmokti stebėti aplinką ir įgyti supratimą apie daiktų formas,
dydžius, savitarpio ryšius ir priklausomybes, kaip supanti aplinka
veikia pastatų architektūrą, o architektūra savo ruožtu įtakoja aplinkos
formavimą.
 5. Padėti išmokti piešinyje pavaizduoti menamus objektus, aprašytus pateiktame tekste (užduotyje).
 6.Padėti išmokti piešimo būdu teisingai pavaizduoti objektų formas,
dydžius, proporcijas ir padėtį erdvėje, sukomponuoti  juos tarpusavyje
ir popieriaus lape, išryškinti jų medžiagines savybes naudojant šviesotamsą, toną, liniją ir štrichą.

Programos turinys
1. Architektūros kompozicijos pagrindai.
2. Atmintinio akademinio piešimo pagrindai.

Tikėtinos kompetencijos, kurias įgis programą baigęs asmuo
 1.Gebėti sukomponuoti (sukurti) įsivaizduojamoje ar konkrečiai nurodytoje architektūrinėje aplinkoje nesudėtingą architektūros objektą.
 2. Mokėti vaizduoti ortogonaliose projekcijose ir perspektyviniame vaizde.
 3. Gebėti valdyti grafinę atlikimo techniką, nenaudojant braižymo priemonių.
 4. Gebėti atlikti užduotį A3 formato lape.
 5.Gebėti nupiešti užduotyje apibūdinamus geometrinius tūrinius objektus ir buityje naudojamus daiktus ar baldus. Mokėti pavaizduoti  jų
išdėstymą erdvėje, vaizdavimo kryptį ir sukomponavimą lape.
 6. Sugebėti piešimo būdu teisingai pavaizduoti objektų formas, dydžius,
proporcijas ir padėtį erdvėje, sukomponuoti  juos tarpusavyje ir
popieriaus lape, išryškinti jų medžiagines savybes naudojant šviesotamsą, toną, liniją ir štrichą.
 
Mokymosi metodai
Mokymasis vyks trijų valandų trukmės užsiėmimų metu. Pagrindiniai metodai bus kūrybinės pratybos, objektų ir geometrinių formų piešimas, piešimas pagal aprašymą, piešimas pagal pavyzdį, savarankiškas darbas,
individualios konsultacijos. Papildomai skiriamas darbas namuose.

Vertinimo būdai
Mokinių pasiekimų vertinimo kriterijai bus tiesiogiai susieti su tikslu ir
uždaviniais. Vertinant bus atsižvelgiama į kiekvieno mokinio asmeninę
pažangą, užduoties keliamų reikalavimų įvykdymą, kūrybiškumą,
estetiškumą ir kt. Bus rengiami bendri darbų aptarimai.

Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės
Programai vykdyti bus naudojama įvairi, temas atitinkanti mokomoji medžiaga, t.y. knygos, žurnalai, skaidrės.  Statinių ir jų atskirų sudedamųjų elementų (pvz., anga, denginys, laiptai, kolona, siena, ir t. t.) bei baldų ar namų apyvokos daiktų (pvz., kėdė, spinta, stalas, suolas ir t. t.) formų vaizdavimui, bus naudojami realūs objektai ar daiktai, arba
spausdintiniai, skaitmeniniai pavyzdžiai. Geometrinių tūrinių objektų
vaizdavimui (pvz., kubas, piramidė, rutulys ir t. t.), ir buityje
naudojamų daiktų, baldų (pvz., ąsotis, kibiras, knyga, gaublys, kėdė,
stalas ir t. t.) piešimui bus naudojami realūs daiktai.

Dalyviai
Praktinės veiklos patirtis ir kompetencijos, kurias turi turėti Programos dalyvis: minimalūs piešimo įgūdžiai.
Programos dalyvių tikslinės grupės: vyresnių klasių mokiniai arba suaugę.

Internete
www.vda.lt
www.architekturoskursai.weebly.com
www.facebook.com/architekturoskursai/

Programos vykdymo vieta ir laikas
Vilnius, VDA, Maironio g. 6, Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla, ŠEŠTADIENIAIS 302 aud., 10.00-13.00  val.

24
Balandis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
×
Balandis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30