Reitingas
Adresas: Veisiejų g. 17, Druskininkai
Telefonas: +37031353056
Sveitainės nuoroda: http://www.juc.lt/
Darbo laikas
 • I
  09:00 - 18:00
 • II
  09:00 - 18:00
 • III
  09:00 - 18:00
 • IV
  09:00 - 18:00
 • V
  09:00 - 18:00
 • VI
  -
 • VII
  -
PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės tarybos
2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T1-97

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras (toliau – Centras ) yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, įtraukiant jaunimą į socialiai reikšmingą veiklą ir didinant jaunimo integraciją į visuomenę.
2. Savo veikloje Centras vadovaujasi įstatais, Civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais bei kitais teisės aktais.
3. Centras pagal savo prievoles atsako tik jam nuosavybes teise priklausančiu turtu. Centras neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal Centro prievoles.
4. Centro pavadinimas – viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras.
5. Centro buveinė: Druskininkų savivaldybė, Veisiejų g. 17, LT – 66245, Lietuvos Respublika.
6. Centro veiklos laikotarpis neribotas, finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS
7. Pagrindinis Centro veiklos tikslas:
7.1. dirbant atviro darbo su jaunimu principu, įtraukti jaunimą į socialiai reikšmingą veiklą ir didinti jaunimo integraciją į visuomenę.
8. Centro veiklos sritys:
8.1. padėti jaunimui integruotis į politinį, ekonominį, socialinį ir kultūrinį savivaldybės ir šalies gyvenimą;
8.2. skatinti jaunimo saviraišką ir iniciatyvą, suteikti jauniems žmonėms galimybę realizuoti save ir įgyvendinti turimas idėjas;
8.3. organizuoti jaunimo užimtumą, plėsti turiningo laisvalaikio pasiūlą, formuoti pramogų kultūrą;
8.4. rinkti, kaupti ir nemokamai teikti jaunimui, jaunimo organizacijoms informaciją, susijusią su galimybėmis dalyvauti įvairių fondų skelbiamuose konkursuose, programose, konsultuoti jaunimą jam rūpimais laisvalaikio užimtumo, dalyvavimo aktyvioje veikloje galimybių klausimais;
8.5. ugdyti jaunimo verslumą;
8.6. telkti savivaldybės jaunimą bendroms aktualioms problemoms spręsti, skatinti tarptautinį jaunimo bendradarbiavimą.
22
Kovas
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Kovas
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SVARBU: LR Vyriausybės informacija dėl atšauktų/nukeltų masinių renginių ! Daugiau.