Reitingas
Adresas: Ateities g. 20
Sveitainės nuoroda: http://www.mruni.eu/

Viešoji įstaiga Mykolo Romerio universitetas – tarptautinė aukštoji mokykla Šiaurės Europoje, kasmet sulaukianti didelio būrio kūrybingo ir intelektualaus jaunimo. 

Siekdamas būti paslankus ir imlus pokyčiams, gyvybingas savo studijų turiniu ir forma, kryptingas ir nuoseklus moksline veikla, Mykolo Romerio universitetas ugdo visapusišką asmenybę - brandų, verslų, savarankišką ateities lyderį, pilietį, puoselėjantį lietuviškąją tapatybę. 

Universitete studijuoja virš 17 000 studentų. Išskirtinis jų bruožas – rimta motyvacija ir įžvalgumas, renkantis studijas. 

Universitete studijuoti kviečia Ekonomikos ir finansų valdymo, Politikos ir vadybos, Socialinių technologijų, Teisės, Viešojo saugumo fakultetai, taip pat Mykolo Romerio universiteto ir Midlesekso universiteto (Didžioji Britanija) Verslo ir medijų mokykla (BMS). Juose nuolat papildomos ir atnaujinamos studijų programos, kurios gimsta iš visuomenės poreikio analizės, iš siekio siūlyti jaunimui tai, kas leistų studijuoti ir kaupti žinias, reikalingas sėkmingai karjerai. 

Mykolo Romerio universitetas plėtoja tarptautiškumą, suvokdamas save kaip pasaulio ir Europos mokslo bei studijų rinkos dalyvį. Aktyviai bendradarbiaujama su tarptautinėmis organizacijomis, skatinamas studentų ir dėstytojų judumas, įgyvendinamos ir kuriamos jungtinės studijų programos bei mokslo projektai. Universiteto studentai, dėstytojai ir mokslo darbuotojai yrą tapę vientisos tarptautinių studijų bei mokslo sistemos dalimi. Sistemos, kurioje partneriai suinteresuoti tarpusavio sėkme. 

 

Ilgamečiu kryptingos Universiteto tarptautinės partnerystės įprasminimu tapo 2014 m. MRU įkurtas Europos – Azijos universitetų konsorciumas. Tai - į jį susivienijusių aukštųjų mokyklų ir verslo bendradarbiavimo platforma, atverianti naujas galimybes rengti bendras novatoriškas studijų programas, vykdyti socialinių technologijų krypties tyrimus ir tokiu būdu prisidėti prie sumanios ir įtraukios visuomenės kūrimo. 

Tarp Universiteto strateginių tikslų – tarptautinių jungtinių studijų programų ir naujų, pagal rinkos poreikius sumodeliuotų, nacionalinių studijų programų kūrimas, nuotolinių studijų plėtra, įsitvirtinimas tęstinių studijų rinkoje, mokslingumo didinimas. 

Studentus Mykolo Romerio universitetas pasitinka ne tik su atnaujinta, liberalesne studijų tvarka, bet ir su visiems aktualiu prioritetu – verslumo ugdymu visose studijų programose. Kitas siekis, kurį įgyvendina aukštoji mokykla, – tapimas elektroniniu universitetu, kuriame visos paslaugos prieinamos elektroninėje erdvėje. Nauja Universiteto kryptis – socialinių technologijų kūrimas bei diegimas, tai – naujiena ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. 

Mykolo Romerio universitetas - dialogo tarp asmenybių vieta, paremta tolerancija, išmintimi, pagarba vienas kitam. Neabejojame, kad tokia aplinka prisideda prie kiekvieno mūsų tobulėjimo ir laimės. 

Universiteto misija – remiantis pasaulio, Europos ir Lietuvos universitetų tradicijomis, vadovaujantis demokratijos principais ir gerbiant žmogiškąsias vertybes, mokslinti visuomenę, kaupti ir puoselėti intelektinį potencialą, ugdyti lyderius, gebančius kurti ir diegti inovacijas, lemiančias visokeriopą mokslo, kultūros ir technologijų pažangą, skleisti žinias bei inovacijas. 

Universiteto vizija - inovatyvus, modernus pasaulinio universitetinio judėjimo dalyvis, padedantis išaugti pasaulinio lygio profesionalams, pilietiškai atsakingoms asmenybėms, puoselėjančioms bendražmogiškąsias, akademines, verslo ir kultūros vertybes. 

10
Gruodis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Gruodis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SVARBU: LR Vyriausybės informacija dėl atšauktų/nukeltų masinių renginių ! Daugiau.