Visos dienos

Minkštosios derybos | Soft Negotiations

(LT) Minkštosios derybos | Estijos dailės akademijos (EKA) Tekstilės dizaino katedra | 2022 04 25 – 2022 05 14

 Atidarymas 2022 04 25 d. (pirmadienį) 18.00 val. | Vilniaus dailės akademijos galerija „Artifex“ (Gaono g. 1 Vilnius).  Paroda veiks iki gegužės 14 d.

 Parodoje pristatomi Estijos dailės akademijos studentų ir dėstytojų darbai, kuriuose nagrinėjamas visaapimantis tekstilės dizaino vaidmuo. Šalia įprastinių vaidmenų atsiranda naujų hibridinių formų, suteikiančių naujų žinių meninių tyrimų kontekste. Demonstruojami nauji technologiniai metodai, kuriuose tekstilė, susipynusi su skaitmeninėmis savybėmis ar įvairių lygių technologijomis, tarpininkauja bendradarbiavimo procesuose kuriant socialinę sąveiką.

 Kaip metmenų siūlai jungia ataudus, tarnaudami vienas kitam kaip tiltas, taip ir ši Tekstilės dizaino katedros paroda kviečia žiūrovus susimąstyti apie tekstilės vaidmenį šiandienos ir ateities visuomenėje. Parodoje katedra pristato šiuolaikines tendencijas, kurios dažnai prasilenkia ar susilieja su kitų disciplinų ribomis. Tai savo ruožtu sukuria naują, daugiadisciplininį požiūrį, kai tekstilė gali įgauti labai skirtingas formas – ji gali perteikti struktūrą, idėją, protestą, žinutę, saviraišką, pasikartojantį modelį (raštą) ar tiesiog spalvų derinį.

 Parodą sudaro trys konceptualios gijos, kurios susikerta tarpusavyje:

Tekstilė kaip BŪSENA / PAREIŠKIMAS

#kritinės ir konceptualios praktikos

Tekstilė kaip LABORATORIJA

#eksperimentinė praktika #flirtas su mokslu #biotekstilė #naujos medžiagos ir struktūros

Tekstilė kaip GEROVĖ

#dizainas, vertinantis aplinką ir gerovę #tvarumas #perdirbimas #sveikatos apsauga #socialinė atsakomybė #terapija

 Dalyviai |  Frank Abner, Arife Dila Demir, Katrin Kabun, Kadi Kibbermann, Mari-Triin Kirs, Kristi Kuusk + Ana Tajadura-Jiménez (Universidad Carlos III de Madrid) + Aleksander Väljamäe (University of Tartu), Krista Leesi, Kille- Ingeri Liivoja + Juulia Aleksandra Mikson, Greth-Ann Loog + Riina Samelselg + Anete Vihm, Nithikul Nimkulrat (OCAD UNIVERSITY), Marin Nooni, Maria Kristiin Peterson, Piret Roos + Liisa Torsus, Zane Shumeiko, Marie Vihmar + Sirje Sasi (TLU), Piret Valk, Varvara & Mar + Sebastian Mealla

 Kuratoriai | Varvara Guljajeva (HKUST(GZ)), Kristel Laurits, EKA Tekstilės dizaino katedra

Grafinis dizainas |  Jesus Rodriguez Santos

Parodos komanda | Kristi Kuusk, Varvara Guljajeva, Krista Leesi, Kadi Kibbermann, Piret Valk

(EN) Soft Negotiations | EKA (Estonian Academy Of Arts) Department of Textile Design | 25/04/2022-14/05/2022

 Opening of the exhibition: 25th of April (Monday) at 6 PM | Vilnius Academy of Arts gallery “Artifex” (Gaono str.1, Vilnius)

 The exhibition presents works by students and teaching staff of the Estonian Academy of Arts that investigate the all-encompassing role of textile design. Besides conventional roles, new hybrid forms emerge, presenting new knowledge in the context of artistic research. Emerging technological approaches are demonstrated, in which textile, interwoven with digital properties or technology at different levels, mediates collaborative processes in design of social interaction.

 Just as the warp threads connect the weft, serving as a bridge for each other, this exhibition by the Department of Textile Design invites audiences to ponder the role of textile in today’s and future society. At the exhibition, the department presents contemporary trends that often straddle or meld with the boundaries of other disciplines. That in turn creates a new, multidisciplinary approach where textile can take very different forms: it can convey structure, idea, protest, message, self-expression, pattern or simply colour combination.

 The exhibition has three conceptual threads, which intersect each other:

Textile as STATE(MENT)

#critical and conceptual practices

Textile as LAB

#experimental practice #flirting with science #biotextiles #new materials and structures

Textile as WELLBEING

#design that values the environment and well-being #sustainability #recycling #healthcare #social responsibility #therapy

Participants |  Frank Abner, Arife Dila Demir, Katrin Kabun, Kadi Kibbermann, Mari-Triin Kirs, Kristi Kuusk + Ana Tajadura-Jiménez (Universidad Carlos III de Madrid) + Aleksander Väljamäe (University of Tartu), Krista Leesi, Kille- Ingeri Liivoja + Juulia Aleksandra Mikson, Greth-Ann Loog + Riina Samelselg + Anete Vihm, Nithikul Nimkulrat (OCAD UNIVERSITY), Marin Nooni, Maria Kristiin Peterson, Piret Roos + Liisa Torsus, Zane Shumeiko, Marie Vihmar + Sirje Sasi (TLU), Piret Valk, Varvara & Mar + Sebastian Mealla

 Curators | Varvara Guljajeva (HKUST(GZ)), Kristel Laurits, EKA Department of Textile Design

Graphic design | Jesus Rodriguez Santos

Exhibition team | Kristi Kuusk, Varvara Guljajeva, Krista Leesi, Kadi Kibbermann, Piret Valk

21
Gegužė
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Gegužė
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SVARBU: LR Vyriausybės informacija dėl atšauktų/nukeltų masinių renginių ! Daugiau.