Visos dienos

Apskaitininkų, Buhalterių - buhalterinės apskaitos kursai Kaune

Informacija ir registracija telefonu: Kaunas: 8 672 60 349, Atsakingas asmuo: Remigija Krupodra

Apskaitininkų ir buhalteriniuose apskaitos kursuose - Modeliuojama reali įmonės veikla. Išmoksite tvarkyti buhalteriją: nuo pagrindų iki metinės finansinės atskaitomybės. Buhalterinės apskaitos kursus veda profesionalios įmonės bei lektoriai, dėstytojai, profesionalūs praktikai, turintys ilgalaikį patyrimą ir didelę praktinę patirtį. Dalomoji medžiaga pateikiama kursų eigoje.

Kursų  trukmė iki - 50 val., (67 ak., val.)
Buhalterinės apskaitos kursų kaina su egzaminu - 350 €.
Baigusiems kursus, išrašome pažymėjimą - sertifikatą.
Sertifikato išrašymas užsienio kalba - 30 €.
Egzaminas - 100 €.
Išlaikius egzaminą, rezultatai įrašomi į sertifikatą. 
Tik Išlaikiusiems egzaminą, įgyjama Buhalterio/ės - apskaitininko/ės kompetencija.

Programa įregistruota: LR Švietimo ir Mokslo Ministerijoje.
Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre. Skaityti daugiau . . .
Identifikavimo kodas: 84379
Programos kodas: 220010582

Buhalterinės apskaitos kursų programa:

1.      Bendrieji apskaitos principai.
2.      Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų poveikis lygybei:
2.1.            Turto sąvoka apskaitoje:
 2.1.1.      Ilgalaikis turtas;
 2.1.2.      Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija;
 2.1.3.      Trumpalaikis turtas;
2.1.4.    Atsargų apskaita.
 2.2.            Nuosavybės esmė apskaitoje:
 2.2.1.      Savininkų nuosavybė;
 2.2.2.      Skolintojų nuosavybė.
 2.3.            Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų įtaka lygybei:
 2.3.1.      Ūkinis įvykis;
 2.3.2.      Ūkinė operacija;
 2.3.3.      Jų įtaka apskaitinei lygybei.
 3.      Sąskaitos. Jų panaudojimas ūkinėms operacijoms registruoti:
3.1.            Sąskaitų rūšys;
 3.2.            Sąskaitų debetas, kreditas, likutis;
 3.3.            Pavyzdinis sąskaitų planas;
3.4.            Dvejybinis įrašas apskaitoje.
 4.      Apskaitos ciklas
 4.1.            Ūkinės operacijos ir pirminiai apskaitos dokumentai.
 4.2.            Ūkinių operacijų registras:
 4.2.1.      Bendrasis žurnalas ir kiti žurnalai.
 4.3.            Ūkinių operacijų perkėlimas į sąskaitas.
 4.4.            Ataskaitinio laikotarpio pabaigos operacijos:
 4.4.1.      Kaupimo ir palyginimo principų esmė apskaitoje;
 4.4.2.      Ataskaitinis laikotarpis;
 4.4.3.      Sąskaitų koregavimai.
 4.5.            Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
 4.6.            Sąskaitos uždarantieji įrašai.
 4.7.            Finansinės atskaitomybės rengimas:
 4.7.1.      Pelno (nuostolių) ataskaita;
 4.7.2.      Balansas.
5.      Darbo santykiai:
 5.1.            Darbo sutartis;
 5.2.            Darbuotojų priėmimo/atleidimo iš darbo tvarka;
 5.3.            Darbuotojų apskaita;
 5.4.            Darbo užmokesčio apskaita;
 5.5.            Atostoginiai ir kompensacijos;
 5.6.            Ataskaitos VSDF valdybai.
 6.      LR mokesčių sistema.
7.      Praktinis darbas arba Ištisinis uždavinys:
7.1.            Ūkinių operacijų atvaizdavimas užpildant pirminius apskaitos dokumentus;
 7.2.            Ūkinių operacijų fiksavimas žurnaluose;
 7.3.            Duomenų iš žurnalų perkėlimas į sąskaitas;
7.4.            Analitinių kortelių pildymas;
7.5.            Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
 7.6.            Finansinės atskaitomybės rengimas. 

19
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31