Visos dienos

VDA Architektūros kursai

VDA ARCHITEKTŪROS KURSAI, trunkantys visus mokslo metus. Nauji nariai priimami nuolat. Mėnesio kaina 100 eurų.

Vientisųjų studijų programa Architektūra

Programos anotacija

VDA Atvirosios DDA mokyklos parengiamųjų Architektūros kursų vientisųjų studijų programa  yra sudaryta vieneriems mokslo metams. Programos vykdymo metu yra mokoma "Architektūrinių formų kompozicijos" ir  "Atmintinio akademinio piešinio".

Nauji nariai yra nuolat priimami. Dirbama individualiai. Parenkant
užduotis, yra atsižvelgiama į kiekvieno mokinio poreikius ir pajėgumus.

Programos uždaviniai atitinka stojamųjų egzaminų užduočių aprašus.
Tikėtinos kompetencijos, kurias įgis programą baigęs asmuo, gali padėti
sėkmingai išlaikyti meninio architektūrinio išsilavinimo egzaminą.


Programos tikslas

Padėti pasiruošti stojamiesiems egzaminams į VDA Vientisųjų studijų programą Architektūra.


Programos uždaviniai

Lavinti gebėjimus komponuoti abstrakčias tūrines, erdvines ar realias architektūros formas tam tikrame kontekste.
Padėti išmokti grafiškai pavaizduoti savo sukurtąją architektūrinę
kompoziciją ortogonaliose projekcijose bei perspektyviniame vaizde,
tinkamai visa tai sukomponuoti lape.
Padėti išmokti pavaizduoti statinių ir jų atskirų sudedamųjų elementų,  bei baldų ar namų apyvokos daiktų formas.
Padėti išmokti stebėti aplinką ir įgyti supratimą apie daiktų
formas, dydžius, savitarpio ryšius ir priklausomybes, kaip supanti
aplinka veikia pastatų architektūrą, o architektūra savo ruožtu įtakoja
aplinkos formavimą.
Padėti išmokti piešinyje pavaizduoti menamus objektus, aprašytus pateiktame tekste (užduotyje).
Padėti išmokti piešimo būdu teisingai pavaizduoti objektų formas,
dydžius, proporcijas ir padėtį erdvėje, sukomponuoti  juos tarpusavyje
ir popieriaus lape, išryškinti jų medžiagines savybes naudojant
šviesotamsą, toną, liniją ir štrichą.


Programos turinys

Architektūros kompozicijos pagrindai.
Atmintinio akademinio piešimo pagrindai.


Tikėtinos kompetencijos, kurias įgis programą baigęs asmuo:

Gebėti sukomponuoti (sukurti) įsivaizduojamoje ar konkrečiai
nurodytoje architektūrinėje aplinkoje nesudėtingą architektūros objektą.
Mokėti vaizduoti ortogonaliose projekcijose ir perspektyviniame vaizde.
Gebėti valdyti grafinę atlikimo techniką, nenaudojant braižymo priemonių.
Gebėti atlikti užduotį A3 formato lape.
Gebėti nupiešti užduotyje apibūdinamus geometrinius tūrinius
objektus ir buityje naudojamus daiktus ar baldus. Mokėti pavaizduoti  jų
išdėstymą erdvėje, vaizdavimo kryptį ir sukomponavimą lape.
Sugebėti piešimo būdu teisingai pavaizduoti objektų formas,
dydžius, proporcijas ir padėtį erdvėje, sukomponuoti  juos tarpusavyje
ir popieriaus lape, išryškinti jų medžiagines savybes naudojant
šviesotamsą, toną, liniją ir štrichą.

Mokymosi metodai

Mokymasis vyks trijų valandų trukmės užsiėmimų metu. Pagrindiniai
metodai bus kūrybinės pratybos, objektų ir geometrinių formų piešimas,
piešimas pagal aprašymą, piešimas pagal pavyzdį, savarankiškas darbas,
individualios konsultacijos. Papildomai skiriamas darbas namuose.


Vertinimo būdai

Mokinių pasiekimų vertinimo kriterijai bus tiesiogiai susieti su
tikslu ir uždaviniais. Vertinant bus atsižvelgiama į kiekvieno mokinio
asmeninę pažangą, užduoties keliamų reikalavimų įvykdymą, kūrybiškumą,
estetiškumą ir kt. Bus rengiami bendri darbų aptarimai.

Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės

Programai vykdyti bus naudojama įvairi, temas atitinkanti mokomoji
medžiaga, t.y. knygos, žurnalai, skaidrės.  Statinių ir jų atskirų
sudedamųjų elementų (pvz., anga, denginys, laiptai, kolona, siena, ir t.
t.) bei baldų ar namų apyvokos daiktų (pvz., kėdė, spinta, stalas,
suolas ir t. t.) formų vaizdavimui, bus naudojami realūs objektai ar
daiktai, arba spausdintiniai, skaitmeniniai pavyzdžiai. Geometrinių
tūrinių objektų vaizdavimui (pvz., kubas, piramidė, rutulys ir t. t.),
ir buityje naudojamų daiktų, baldų (pvz., ąsotis, kibiras, knyga,
gaublys, kėdė, stalas ir t. t.) piešimui bus naudojami realūs daiktai.


Dalyviai

Praktinės veiklos patirtis ir kompetencijos, kurias turi turėti Programos dalyvis: minimalūs piešimo įgūdžiai.

Programos dalyvių tikslinės grupės: vyresnių klasių mokiniai arba suaugę.

Programos vykdymo vieta ir laikas

Vilnius, VDA, Maironio g. 6, 302 aud.  Šeštadieniais 10.00-13.00 val.

20
Birželis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
×
Birželis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30