Visos dienos

Šilainiai Photo 2017 fotografijos paroda ir dirbtuvės

(Scroll down for English)

Edukacinis fotografijos projektas Šilainių mikrorajone - „Šilainiai photo 2017“

Projektas „Šilainiai photo 2017“ tai tęstinis fotografijos projektas Šilainių mikrorajone Kaune, kurio metu vyko foto pasivaikščiojimai bei fotografijos dirbtuvės su moksleiviais, glaudžiai bendradarbiaujant su Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių padaliniu, Kauno Juozo Grušo Meno gimnazija, Kauno Jono Pauliaus II-ojo gimnazija, bei profesionaliais fotografais iš Lietuvos bei užsienio. 2017 metais projektas buvo dalinai finansuotas Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ bei Lietuvos Kultūros Tarybos. Projektas prasidėjo 2015 metais, kuomet Šilainiai šventė savo trisdešimtmetį, menininkės Evelinos Šimkutės kuruojama paroda Šilainių bibliotekoje, kurioje buvo galima pamatyti archyvines, menines, bei kitas įvairių šilainiškių nuotraukas. Ši paroda įkvėpė toliau dalintis, fiksuoti ir tyrinėti Šilainių gyvenimą. Tuomet ir gimė pasivaikščiojimų ir kūrybinių dirbtuvių mokyklose idėja, kuri buvo toliau įgyvendinama 2016 metais privačiomis lėšomis.

Šių metų projekto rezultatus kviečiame pamatyti parodoje Šilainių bibliotekoje (Baltų pr. 81), kurios atidarymas įvyks gruodžio 27d., 18val. O gruodžio 28d., 11val. ir gruodžio 29d. 10val. ryto kviečiame į papildomas - šventines fotografines dirbtuves Šilainių bibliotekoje.

www.silainiaiphoto.com
silainiai@outlook.com


Džiugu, jog šiais metais prie projekto prisijungė ir fotografijos studentai iš Centrinio Lankašyro universiteto iš Anglijos. Foto pasivaikščiojimų metu studentai kartu su vietos fotografais ir kitais šilainiškiais susipažino su vieta ir parengė parodą, kuri buvo atidaryta Lapkričio 15d., Prestone, Anglijoje. Taip pat ši studentų patirtis ir darbai buvo publikuoti dviejuose žurnaluose – „North Volume III“ ir „Further North“. Tuo pačiu metu Šilainiai photo projektas buvo pristatytas menininkės Evelinos Šimkutės, konferencijos apie dokumentinę fotografiją „Fieldwork“ metu.
„Šilainiai photo“ pasivaikščiojimuose ir kūrybinėse dirbtuvėse siekiama - pajusti Šilainius kaip erdvę - patirties lauką, ir būtent su tokia fotosinergija yra apjungiama vietos bendruomenė - tyrinėti ir suprasti gyvenamąją erdvę, naudojant įvairias foto technikas ir praktikas. Tokia edukacinė fotografijos programa tampa ir kūrybiško požiūrio į gyvenamąjį mikrorajoną skatinimu. Telkianti šilainiškius atrasti ir dalintis – pažinti ne vien fotografiją, tačiau savo kasdienybę. Mikrorajonas čia tampa „mikro“ kosmosu – įvairiausių detalių ir akimirkų, kuriose telpa visa aprėpiantis sugebėjimas stebėtis šiuo begaliniu pasauliu. Tarp čia ir ten – pasakojimo ir pasakos / atminties ir legendos, kurias sekame iš paskos, žingsnis po žingsnio...

Fotografijos dirbtuvės moksleiviams nuo 12 iki 18 metų – kuriose esu matomas ir pastebimas, pats esu stebėtojas ir dalyvis, šviesos, polyčio ir garso apsuptyje. Atstumas nuo paviršiaus, tūrio, formos... Įamžintas pastovumo blyksnis, nors viskas ir lieka judėti nesustabdoma kryptimi. Žvilgsnis ir atsiveriantis laukas – foto laukas – šviesos laukas. Fotografijos dirbtuvės, tarsi šokio pamoka. Tačiau sustabdyti judėjimą ir pastebėti savo ir kito kūno santykį su aplinka. Tokia kūniška koordinacija tampa akiračiu – belieka atrasti būdą kaip prisitaikyti prie objektyvo, kaip išsilaikyti ir atskleisti vieną iš begalybės perspektyvų.


Foto-pasivaikščiojimai po Šilainius visiems norintiems atrasti.


„Pasivaikščiojimas“ – judėjimas erdvėje, kūniška patirtis, ateinantis ir praeinantis vizualus laukas. Pasivaikščiojimo idėja – apsidairyti, pasižvalgyti, pasikalbėti. Miegamojo mikrorajono kvartalai, gatvės, sutikti žmonės – VIETA, kurioje stebimi pokyčiai tarp praeities ir ateities. Šiame pasivaikščiojime nuolatos formuojasi pasakojimas, kuris seka kelionę. Sekantis žvilgsnis krypsta link „buvusios Paryžiaus karčiamos, vietos, kurią dar prieš keletą dešimtmečių žmonės vadino Paryžiumi. Dabar čia tik keletas eglių, šiluminė trasa ir vietiniai paryžiečiai „pižonai“ – balandžiai, kuriems čia nuolatos papila lesalo“.


Judame toliau. Ties susikertančiais baltų ir žemaičių keliais, keliaujame pro Šilainių gaisrinę, ir pasukame link Linkuvos kaimelio. Kuomet dabartiniuose kvartaluose plytėjo dirbami arimai, mėlynavo linai, ir pelkėse gyveno žalčiai, Linkuvos kaimelis buvo vietovės centras. Čia ir senosios Linkuvos kapinės, Linkuvos dvaro rūmai... Tiesa, tai jau kita istorija“.


„Pasivaikščiojimas“ Pirmuose Šilainiuose – tarsi šokis pro vinguriuojančią Vėtrungės gatvę, puslankius kvartalus, nuolat krypstant link blokinio „amžiaus“ pradžios Šilainiuose. Tarp laikmečiui būdingų žaidimo aikštelių, ir statybininkų improvizuotų betoninių luitų konstrukcijos „gerbūvio elementai“; o kitame kieme – vietinių gyventojų kuriami akmenų sodai, ar vietinių skulptorių drožiniai, su „savomis istorijomis“.
Fotografijos dirbtuvių metu mokiniai gaudavo savarankiškas užduotis: viena iš jų – ieškoti ir tyrinėti detales; kita – stebėti ir fiksuoti vienas kitą – portreto praktika.


Detalizuoti aplinkoje pasirodančias smulkmenas. Tai savarankiška užduotis – vaikščiojimas, atidumas, atradimas, detalės, pasirodančios ir arti – toli. Tai judėjimas pro nepastebimą kasdienybės maršrutą, kurio tikslas yra pastebėtį „permatomą kasdienybę“, sugebėti ją interpretuoti ir improvizuoti joje ir kartu su ja. Asfaltas, gatvė, tarsi „upė“ – negrubus, minkštas, švelnus paviršius. Taip pat spinduliai, atšvaitai, stiklas, kuris apsupa kiekvieną – įstiklinti langai, stotelės, automobiliai. Šis procesas tampa medžiagos ieškojimu daugiabučių namų kiemuose. Atrasti gamtą, paviršių – tekstūrą, kuri tampa mano patirties dalimi. Nuotrauka tarsi „padeda pamatyti kito perspektyvą“, tampa pokalbio apie gyvenamąją aplinką ir jo tyrinėjimo dalimi. Nuotrauka čia tarsi įkvepia ir paskatina kalbėtis, dalintis ir ieškoti toliau. Koks dar gali būti / pasirodyti paviršius? Ką reiškia vertas ar ne vertas dėmesio? Šiukšlės.. Atliekos, liekamoji vertė. Kas tuomet lieka? Ką man įdomu stebėti? Galbūt tai Šilainių paribiai, miesto vartai, judėjimas gatvėmis, šviesos ir šešėlių žaismas tarp dviejų devynaukščių ketvirtoje valandoje po pietų, antruose Šilainiuose, iš vieno fotoaparato... (dvylika laipsnių šilumos, trys kilometrai nuo namų).

www.silainiaiphoto.com
silainiai@outlook.com

///

Šilainiai Photo 2017: an educational photography project in Šilainiai microdistrict

Šilainiai Photo 2017 is a continuous photography project carried out in Šilainiai microdistrict in Kaunas, involving photowalks and photography workshops for school students; this project has been developed in collaboration with Vincas Kudirka Public Library in Kaunas, Juozas Grušas Art Gymnasium in Kaunas, John Paul II Gymnasium in Kaunas, as well as professional photographers from Lithuania and abroad. In 2017, the project has been partially funded by a programme of Kaunas City Municipality called “Initiatives for Kaunas” and Lithuanian Council for Culture. The project started in 2015, commemorating the 30th anniversary of Šilainiai. One of the events to mark the occasion was an exhibition in Šilainiai Library curated by an artist Evelina Šimkutė and featuring archival, art and other photos by various residents of Šilainiai. This exhibition has become an inspiration to continue sharing, recording and exploring the life of Šilainiai. This is when the idea of photowalks and creative workshops in schools has also come to life. In 2016, this initiative continued with financing from private funds.

The results of this year’s project can be seen in Šilainiai Library (Baltų pr. 81), to be opened on December 27, 6.00 PM. Additional/holiday workshop for school students in Šilainiai Library will take place the next day (December 28) at 11.00 AM.

www.silainiaiphoto.com
silainiai@outlook.com


This year, the project has welcomed an addition of photography students from the University of Central Lancashire (UK). The students have joined the photowalks and toured around Šilainiai together with local photographers and Šilainiai residents, getting to know the place and later turning this experience into an exhibition which has been opened in Preston (UK) on November 15. The reflections on student experience together with their works have been published in two journals, namely, North Volume III and Further North. At the same time, Šilainiai Photo project has been introduced by Evelina Šimkutė in the Fieldwork conference focusing on documentary photography.


The aim of Šilainiai Photo photowalks and creative workshops is to feel Šilainiai as a space/ a field of experience and use this exact photosynergy to connect the local community; it is also important to explore and understand the residential space and use various photo techniques and practice. Such an educational photography progamme is also a way to encourage a creative approach to the residential microdistrict. It brings Šilainiai residents together to discover and share: to share not only the photography, but their own everyday life as well. The microdistrict here also becomes a “micro” cosmos consisting of various details and moments that feeds our ability to stay continuously amazed by this endless world. Between here and there, the story and the fairy-tale/ the memory and the legend that we are following step by step...


Photography workshops for school students (12-18-year-olds) are events, where I am visible and noticed, I am an observer and a participant surrounded by the light, the touch and the sound. The distance between the surface, volume and shape… Capturing the glimmer of constancy, while everything continues moving in an unstoppable direction… The look and the field in front of it, the photo field, the field of light. Photography workshop is like a dance lesson. However, it requires ceasing to move and noticing the relationships between yourself, other objects and the environment. Such physical coordination turns into a range of vision: all it takes then is to find a way to adjust yourself to the lens, stay in the moment and reveal one of the endless perspectives of the eternity.


Photowalks in Šilainiai for those who want to discover


A walk is a movement in space, a physical experience, and a visual field that approaches and then moves away. The idea of a walk is to look around and talk. The blocks of the sleeping microdistrict, its streets and people: A PLACE, where you notice changes between the past and the future. This walk is continuously generating stories which in its turn follow the journey. A wandering look drifts to the “former Paris Inn, in a place which, just a few decades ago, used to be called Paris. Now there is only a couple of fir-trees, a thermal route and local Parisian dandies: pigeons which always get some feed here.”


Moving along. Next to the crossing of the roads of the Balts and Samogitians, we are passing Šilainiai fire station and then take a turn towards Linkuva Village. When the current blocks were still farmlands or blue fields of flax, and swamps were inhabited by grass-snakes, Linkuva Village was the centre of the vicinity. There you can find the old Linkuva cemetery and Linkuva Manor… This is another story, however.”
“The Walk” in the First Šilainiai is like a dance through the twisting Vėtrungė Street, semicircle areas, inevitably approaching the beginning of the “block age” in Šilainiai. There are playgrounds characteristic to the period and a structure of concrete blocks: an improvisation by construction workers that can be referred to as “the elements of wellbeing”; the other yard reveals stone gardens developed by local residents or wooden sculptures by local carvers that tell their own stories.


Photography workshops used to present school students with independent tasks: one of them was to discover and analyse the details; the other was to observe and record one another as a portrait capturing practice.
Capturing the fragments that appear in the environment. It is an independent task: walking, being attentive, discovering, details nearby and far away. It is a movement through an unnoticeable everyday route, the aim of which is to notice the “transparent everyday life”, be able to interpret it and improvise in it and together with it. The asphalt and the street are like a river: sleek and soft surface. There are also rays of light, reflections, glass which surround everyone: windows, bus stops, cars. This process turns into looking for some material in the yards of multi-residential buildings. Discovering nature, surface and texture which become a part of my experience. A photo helps to see the perspective of others, it becomes a part of a conversation about a location where one lives as well as a means to explore it. In this case, a photo inspires and encourages conversations, sharing and continuing the search. What kind of surface it can be/ appear to be? What does it mean to be (un)worthy of attention? Garbage… Waste, residual value. What remains then? What do I find interesting and worth observing? Maybe these are the outskirts of Šilainiai, the gates of the city, movement across the streets, light and shadows playing between two nine-story buildings at four o’clock in the afternoon in the Second Šilainiai, captured by one camera… (12 degree Celsius, three kilometres away from home).

www.silainiaiphoto.com
silainiai@outlook.com

18
Liepa
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
×
Liepa
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31