Reitingas
Adresas: Vytauto pr. 44
Telefonas: 837324157
Vietos tipas: Mokslo įstaigos Kaune
Sveitainės nuoroda: www.kpkc.lt
Darbo laikas
 • I
  08:00 - 17:00
 • II
  08:00 - 17:00
 • III
  08:00 - 17:00
 • IV
  08:00 - 17:00
 • V
  08:00 - 15:45
 • VI
  -
 • VII
  -
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras pirmasis šalyje akredituotas centras. Centras akredituotas 5 metams. Akreditacijos pažymėjimas išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007-09-20 įsakymu Nr. ISAK-1851

2013 m. Centras akredituotas pakartotinai. Pažymėjimas AP Nr. 046 išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013-12-05 įsakymu Nr. V-1196.

Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 046

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro misija

Maksimaliai tenkinti mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą poreikius, naudojant naujausias informacines technologijas, bendraujant ir bendradarbiaujant su institucijomis, įtakojančiomis neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Tirti, analizuoti, apibendrinti ir skleisti gerąją pedagogų darbo patirtį. Užtikrinti valstybės ir savivaldybės deleguotų funkcijų ir švietimo prioritetų įgyvendinimą kvalifikacijos tobulinimo srityje.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro vizija

Moderni, informacinė, metodinė mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo institucija, teikianti kokybiškas edukacines paslaugas, besiorientuojanti į regiono ir šalies poreikius, infrastruktūros kaitą, Europos Sąjungos švietimo struktūras, tarptautinį bendradarbiavimą bei švietimo sistemos plėtrą.

Prioritetinės veiklos kryptys

darbo sąlygų ir mikroklimato gerinimas
informacinių technologijų sistemos kūrimas
projektinės veiklos aktyvinimas
bendrųjų gebėjimų ir kompetencijų suteikimas, vykdant valstybės ir miesto vykdomą švietimo politiką
vadybos sistemos, atitinkančios standarto LST EN ISO 9001:2008 bei taikomų teisės aktų reikalavimus, priežiūra ir nuolatinis tobulinimas
Pagrindinės veiklos sritys

organizacinė metodinė
programinė projektinė
gerosios patirties sklaida
metodinių informacinių priemonių kūrimas ir nuoma
tiriamasis darbas
materialinės bazės stiprinimas ir naujų technologijų diegimas
24
Rugsėjis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
×
Rugsėjis
P A T K Pn Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30